بایسته‌های گرامی‌داشت از روز قـهرمـان مـلی

گزارشگر:احمدعمران/ چهار شنبه 21 سنبله 1397 - ۲۰ سنبله ۱۳۹۷

همه‌ساله در هجده‌ سنبله هم‌زمان با آغاز هفتۀ شهید در افغانستان، از قهرمان ملی کشور شهید احمدشاه مسعود در سراسر کشور گرامی‌داشت می‌شود. مهم‌ترین مراسم این روز در همان هجده سنبله که برابر به روز شهادت قهرمان ملی کشور است در خیمۀ لویه جرگۀ افغانستان با حضور مقام‌های ارشد دولتی، چهره‌های سیاسی و هزاران هوادار قهرمان ملی برگزار می‌شود. طی هفده‌سال گذشته همه‌ساله این روز گرامی داشته شده و در سال‌های بعد نیز بدون شک نسل‌های بعدی این کار را خواهند کرد. چرا؟ چون قهرمان ملی کشور چهرۀ مورد mandegar-3احترام و عزت برای کل کشور است. مردم از هرقوم و تباری خود را در سیمای منور آن می‌یابند. زنده‌گی و کارنامۀ سیاسی و مبارزاتی قهرمان ملی از او یک چهرۀ ملی ساخته است که فراتر از تعلقات قومی و زبانی قرار می‌گیرد. چنین انسان‌هایی در تاریخ بسیار نادر بوده‌اند و بدون تردید یکی از این چهره‌های نادر تاریخی قهرمان ملی کشور ماست. در این روز «هرکسی از ظن خود» یار قهرمان ملی می‌شود و رویاها و آرزوهای خود را در وجود او جست‌وجو می‌کند. در این روز عمدتآ شخصت‌های سیاسی و جهادی کشور پس از یادآوری کوتاه از قهرمان ملی به مسایل حاد کشور توجه نشان می‌دهند و بحث و تحلیل‌های خود را از اوضاع جاری ارایه می‌کنند. این کار در نفس خود هیچ مشکلی ندارد. چون به‌هرحال قهرمان ملی نیز همواره به افغانستان می‌اندیشید و سخن گفتن از افغانستان به معنای وفاداری به آرمان‌های اوست. اما چیزی که در این مراسم‌ها همواره کم‌بود آن احساس می‌شود، تحلیل‌های روزآمد و علمی از کارنامۀ قهرمان ملی کشور ماست. من بسیار افسوس می‌خورم که چرا پس از هفده‌سال از شهادت او هنوز کارهای تحقیقی منظم و مبتنی بر روش‌های علمی تحقیق و پروژهش از زنده‌گی و کارنامۀ سیاسی و مبارزاتی او در اختیار مردم قرار ندارد. به این منظور من چند موضوع را می‌خواهم در این‌جا به‌عنوان بایسته‌های گرامی‌داشت از قهرمان ملی کشور پیشنهاد کنم که در سال‌های آینده و در گرامی‌داشت‌های بعدی مورد توجه قرار گیرد:
۱- ضرورت است که کل صحبت‌ها، گفت‌وگوهای رسانه‌یی و بیانیه‌های قهرمان ملی کشور جمع‌آوری و به نوشتار در بیاید و بعد به‌صورت منظم و تاریخ‌وار در یک مجموعۀ زیبا از نظر قطع، صحافت، صفحه‌آرایی و یک‌دسته‌گی منتشر شوند.
۲- ضرورت است و تا جایی‌که مقدور است سخنرانی‌های قهرمان ملی که ضبط شده‌اند در سی دی و دی وی دی به‌صورت یک‌دست و منظم منتشر شوند.
۳- ضرورت است که تمام آثاری‌که دیگران به زبان‌های دیگر در مورد زنده‌گی و مبارزات قهرمان ملی نوشته‌اند، جمع‌آوری و سپس به‌صورت دقیق و منظم برگردان و به‌گونۀ یک‌دست در یک مجموعه منتشر شوند.
۴- ضرورت است که مقالات علمی و پژوهشی که از سوی نویسنده‌گان کشور نوشته شده‌اند و با تبیین کامل از محتوای آن‌ها در یک مجموعه منتشر شوند.
۵- ضرورت است که همه‌ساله به پیشواز هجده سنبله مسابقات مقاله‌نویسی در مورد قهرمان ملی راه اندازی شود و بعد این مقاله‌ها پس از ارزیابی کامل و دقیق در یک مجموعه منتشر شوند.
۶- ضرورت است که فیلم‌های مستندی که از قهرمان ملی وجود دارند جمع‌آوری و به تیراژ قابل ملاحظه منتشر ساخته شوند.
۷- ضرورت است که کل عکس‌ها و تصویرهای قهرمان ملی جمع‌آوری و در چندمجموعۀ زیبا و یک‌دست با تیراژ بلند منتشر شوند.
۸- ضرورت است که کل شعرهای و نوشته‌های ادبی که در مورد قهرمان ملی به نگارش در آمده‌اند جمع‌آوری و پس از بررسی لازم از بعد ارزش‌های هنری به‌صورت مجموعه‌های واحد و یک‌دست به‌دست نشر سپرده شوند.
۹- ضرورت است که پیام‌ها و گفته‌های شخصیت‌های ملی و جهانی که در مورد قهرمان ملی وجود دارد جمع‌آوری و در مجموعه‌های واحد و یک‌دست منتشر شوند.
۱۰- موزیم قهرمان ملی در یک منطقه‌یی از شهر کابل و یا پنجشیر در نزدیکی آرامگاه قهرمان ملی ساخته شود و اگر چنین چیزی ساخته شده است باید در غنامندی آن از هر جهت پرداخته شود.
این‌ها به‌عنوان بایسته‌های روز گرامی‌داشت از قهرمان ملی، می‌تواند بخشی از وظایف بنیاد شهید مسعود قرار گیرد تا در آینده‌ها کم‌بود این‌گونه کارها سبب عدم فهم درست از زنده‌گی و کارنامۀ قهرمان ملی نشود. هرقدر ما در این زمینه بتوانیم موفق عمل کنیم به‌همان اندازه دین و مسوولیت خود را در قبال قهرمان ملی کشور انجام داده‌ایم. در غیر این‌صورت برگزاری مراسم همیشه می‌تواند انجام شود و هرکس هرچیزی که دلش خواست چه مسایل سیاسی و حاد جامعه و چه مسایل دینی و مذهبی در چنین مراسمی عنوان کند.

اشتراک گذاري با دوستان :

Comments are closed.