یک شهروند هرات برادرش را با بیل کشت

- ۲۴ جدی ۱۳۹۱

یک باشندۀ هرات، برادرش را به دلیل خصومت‌های خانواده‌گی به قتل رساند.
فرماندهی پولیس هرات در یک خبرنامه‌یی گفته است که این فرد نور احمد نام دارد.
نور احمد روز گذشته محمد  برادرش را که باشندۀ نوآباد سیره ولسوالی اوبه هرات بود، پس از مشاجرۀ لفظی به ضربات بیل به قتل رساند.
این شخص از سوی پولیس فرماندهی اوبه بازداشت گردیده است و تحقیقات اولیه پولیس نشان می‌دهد که انگیزۀ قتل خصومت‌های خانواده‌گی می‌باشد.
همچنان فرماندهی پولیس از بازداشت یک فرد به نام بصیر احمد که باشندۀ اصلی ولسوالی پشتون زرغون می باشد به اتهام حمل و نگهداری سلاح غیر قانونی خبر داده است.
همراه با این شخص یک میل تفنگچه میکاروف پاکستانی نیز به دست آمده است.

اشتراک گذاري با دوستان :

Comments are closed.