سرنوشتِ انتخابات غزنی روی میز شورای امنیت ملی/ کمیسیون انتخابات: تصمیم‌ نهایی برای برگزاری انتخابات غزنی گرفته نشده است

گزارشگر:ابوبکر صدیق/ سه شنبه 17 میزان 1397 - ۱۶ میزان ۱۳۹۷

مسوولان در کمیسیون انتخابات و نماینده‌گان مردم غزنی در مجلس می‌گویند که کمیتۀ تشکیل شده در رابطه به حل مشکل برگزاری انتخابات در ولایت غزنی تا هنوز تصمیم نهایی خود را ارایه نکرده است.
مسوولان در این کمیسیون تاکید می‌کنند که در حال حاضر، امکانات تخنیکی و مادی برای برگزاری انتخابات در ولایت غزنی روی دست نیست و انتخابات این ولایت با سایر ولایت‌ها همزمان برگزار نمی‌گردد.
mandegar-3همزمان بااین، نماینده‌گان غزنی در مجلس می‌گویند که به تعویق انداختن انتخابات در ولایت غزنی، هیچ توجیه قانونی ندارد و دولت در این رابطه فراقانونی عمل کرده است.
عبدالقیوم سجادی، نمایندۀ‌ مردم غزنی در مجلس، با انتقاد از بی‌توجهی دولت در رابطه به انتخابات این ولایت، می‌گوید: حکومت برای برگزاری انتخابات غزنی کم‌کاری کرده است.
آقای سجادی که با روزنامۀ ماندگار صحبت می‌کرد، گفت: «ما از حکومت مرکزی خواستیم تا به اعتراض «برادران پشتون» در این ولایت رسیده‌گی کند؛ اگر اعتراض‌شان موجه است، رسیده‌گی شود و اگر اعتراض‌شان موجه نیست، قناعت‌ داده‌شوند، اما هیأت اعزامی به غزنی پس از برگشت بحث حوزه‌بندی انتخابات را در این ولایت مطرح کرد».
به گفتۀ او، باتوجه به قانون اساسی افغانستان و قانون انتخابات، حوزه‌بندی انتخابات تنها در ولایت غزنی چالش‌آفرین است، در حالی که کمیسیون انتخابات بدون در نظر داشتِ چالش‌ها به خواست غیرقانونی معترضان پاسخ داده و دستور برگزاری انتخابات را در سه حوزه صادر

کرد.

او گفت: ما با سایر شهروندان غزنی با استناد به قانونی اساسی و قانون انتخابات، حوزه‌یی ساختن انتخابات در ولایت غزنی را خلاف قانون می‌دانیم و در این مورد اعتراضات خود را بلند کرده‌ایم.
آقای سجادی تصریح می‌کند: این که در ۳۳ ولایت انتخابات به اساس یک سیستم برگزار شود، اما در ولایت غزنی برای برگزاری انتخابات قانون جداگانۀ تعریف شود، هیچ منطق قانونی ندارد.
این نمایندۀ مردم غزنی می‌گوید: به تأخیر انداختن انتخابات در ولایت غزنی هیچ توجهی قانونی ندارد و حکومت باید زمینۀ مشارکت مردم را برای انتخابات در این ولایت فراهم کند.
این عضو مجلس نیز می‌گوید که تاهنوز کمیسیون موظف شده در شورای امنیت گزارش نهایی پیرامون حل مشکل انتخابات غزنی را نهایی نکرده و پروندۀ آن روی میز شورای امنیت قرار دارد.
آقای سجادی با اشاره به این که در حکومت نظرها بر این است تا معاون دوم ریاست‌جمهوری و ریاست اجرایی با مردم و نماینده‌گان غزنی دیدار کنند و راه‌حلی به این موضوع پیدا کنند، تأکید می‌کند: «راه‌حل مشکلات غزنی در قانون وجود دارد و با تمکین به قانونی می‌توان به این معضل نقطۀ پایان گذاشت».
در این حال، مسوولان در کمیسیون انتخابات می‌گویند که به اساس چالش‌های سیاسی و امنیتی که فراراه برگزاری انتخابات ولایت غزنی وجود دارد، انتخابات در این ولایت تاریخ ۲۸ میزان برگزار نمی‌شود.
عبدالعزیز ابراهیمی، معاون سخنگوی کمیسیون مستقل انتخابات در گفت‌وگو با روزنامۀ ماندگار می‌گوید: «پس از ایجاد چالش‌ها به اساس پیش‌بینی قانون انتخابات، کمیتۀ مشترک از شورای امنیت و کمیسیون انتخابات برای برگزاری انتخابات در ولایت غزنی تشکیل شد، اما تا هنوز این کمیته تصمیم نهایی را در این مورد نگرفته است».
آقای ابراهیمی با اشاره به اعتراضات در ولایت غزنی گفت: دفتر کمیسیون انتخابات در این ولایت به آتش کشیده شده است و در حال حاضر هیچ آماده‌‌گی مادی و تخنیکی در رابطه به برگزاری انتخابات در این ولایت روی دست گرفته نشده است.
پس از نهایی شدن تصمیم برگزاری انتخابات به تاریخ ۲۸ میزان در کشور، برخی از باشنده‌گان ولایت غزنی، با برگزاری انتخابات مخالفت کردند و خواهان حوزه‌یی شدن انتخابات در این ولایت شدند، اما دولت برای یافتن راه‌حل این چالش‌های به اساس پیش‌بینی قانون انتخابات؛ کمیتۀ مشترکی از کمیسیون انتخابات و شورای امنیت را تشکیل داد، حالا که کمتر از دو هفته برای برگزاری انتخابات باقی مانده است؛ نتیجۀ کار این کمیته روشن نشده است.

اشتراک گذاري با دوستان :

Comments are closed.