وزیر دفاع: کمک‌های نظامی امریکا افزایش می‌یابد

- ۲۶ جدی ۱۳۹۱

وزیر دفاع کشور می‌گوید که حکومت امریکا تعهد کرده که تجهیزات نظامی زیادی را در اختیار افغانستان قرار دهد. بسم الله محمدی وزیر دفاع ملی روز گذشته در یک نشست خبری گفت که حکومت امریکا تعهد کرده تا چهار هواپیمای C130، بیست هلی کوپتر، تعدادی هواپیمای بی سرنشین، دستگاه های پیشرفته برای خنثا سازی ماین و مقداری سلاح سنگین در آیندۀ نزدیک در اختیار افغان ها قرار دهد. به گفتۀ وی، خروج کامل نیروهای امریکایی از روستاهای افغانستان از دیگر دستاوردهای این سفر بوده است. وی افزود که از بهار سال آینده رهبری تمام جنگ ها به عهدۀ نیروهای امنیتی افغانستان داده می شود. زندان بگرام نیز از دیگر موضوعات مشکل برانگیز بین دو دولت بود که به گفتۀ محمدی، مسؤولیت این زندان به طور کامل به نیروهای افغان داده شده است. به گفتۀ وزیر دفاع، بیش از سه صد پیلوت افغان برای آموزش به کشورهای اروپایی از جمله امریکا رفته و تا سال آینده دورۀ آموزشی شان به پایان می رسد. او همچنان گفت که پیش از این حکومت امریکا گفته بود که در سال ۲۰۱۵، صد هزار نفر از نیروهای امنیتی افغان را کاهش می دهند، اما در نتیجۀ این گفتگوها وعده کردند که شمار نیروهای افغان را کاهش نمی دهند.

اشتراک گذاري با دوستان :

Comments are closed.