۴ منسوب پــولیس به ارتکــاب اخـاذی دستگیــر شــدند

گزارشگر:چهار شنبه 28 قوس 1397 - ۲۷ قوس ۱۳۹۷

mandegarنیروهای پولیس در چند عملیات کشفی در نقاط مختلف شهر کابل، ۹ فرد به شمول ۴ نیروی پولیس را به ارتکاب اخاذی و گرفتن پول غیرقانونی از دستفروشان بازداشت کرده است.
در یک اعلامیه وزارت داخله در این مورد آمده است: پولیس از منطقۀ پل خشتی، حوزۀ دوم امنیتی کابل، فردی را بازداشت کرده که روزانه ۴۰۰۰ افغانی از نزد دست‌فروشان جمع‌آوری و به منسوب پولیس که مسوولیت ساحه را به عهده داشته، می‌پرداخت.
بر بنیاد این اعلامیه، هم‌چنین در منطقۀ سپاهی گمنام، حوزۀ اول امنیتی کابل، پولیس فردی را بازداشت کرده که روزانه مبلغ ۹۰۰۰ افغانی را از نزد دست‌فروشان جمع‌آوری می‌کرده و به مسوول پوسته پولیس واقع چوک می‌پرداخته است.
از سوی دیگر، پولیس کابل از چهارراهی کمپنی در حوزۀ پنجم امنیتی کابل، فردی را بازداشت کرده که مبلغ ۱۰۵۴۰ افغانی را از نزد دست‌فروشان جمع‌آوری می‌کرد و به مسوول پولیس ساحه چهارراهی کمپنی می‌پرداخت که در حین پرداخت پول، توسط پولیس شناسایی و باالفعل بازداشت شد.
در عملیاتی دیگر، منسوبان پولیس از ساحه حوزۀ پنجم امنیتی کابل، دو تن که مبلغ ۲۵۰۰۰ هزارافغانی را از نزد دست‌فروشان جمع‌آوری کرده و می‌خواست آن را به مسوول پوسته مربوطه پرداخت کند، بازداشت کرده‌اند.
وزارت داخله گفته که پرونده‌های نسبتی افراد مظنون رسماً جهت بررسی‌های همه‌جانبه به ریاست دادستانی عسکری مبارزه با فساد اداری سپرده شده است.
این وزارت خاطرنشان کرده که نیروهای پولیس ملی به‌ویژه پولیس کابل در امر مبارزه با فساد اداری به گونۀ جدی پیکار می‌کند و روند شناسایی و بازداشت افراد متهم به فساد ادامه خواهد داشت.

اشتراک گذاري با دوستان :

Comments are closed.