طـی ۳ سـال گذشته نابـرابـری در کشـور افـزایش یافتـه است

- ۰۷ دلو ۱۳۹۷

در آخرین روز کمپاین جهانی مبارزه با نابرابری شماری از نهادهای مدنی در افغانستان می‌گویند، بیشتر مردم در روستاها و شهرهای کشور به فقر و تنگدستی دچار اند.
به گفتۀ آنان، فساد، زورگویی و جنگ‌های داخلی سبب شده است که فقر و نابرابری در کشور افزایش یافته و افغانستان از جایگاه پایین نابرابری به جایگاه متوسط صعود کرده است که این موضوع نگران کننده است.
mandegarنجیبه ایوبی، فعال مدنی در مورد کمپاین جهانی مبارزه با نابرابری که در افغانستان زیر نام «جنوب آسیا را برای همه عادلانه سازید» راه‌اندازی شده است می‌گوید، این کمپاین به منظور جلب توجه دولت‌های آسیای جنوبی به ویژه افغانستان برای پرداختن به تفاوت‌های رو به‌ رشد در زندهگی شهروندان افغانستان و گردهم آمدن گروه‌های مدنی برای مبارزه با نابرابری و ریشه ‌کن کردن فقر راه‌اندازی شده است.
به گفتۀ او نابرابری در کشور از سال ۱۹۸۰ تا ۲۰۱۵ در سطح پایین بوده و از ۲۰۱۵ به بعد نابرابری‌ها افزایش یافته و به سطح متوسط رسیده است.
از سوی دیگر، روشن مشعل عضو «شبکۀ زنان افغان» می‌گوید، آنان در همکاری با دفتر اتحاد جنوب آسیا برای ریشه ‌کن کردن فقر یاSAAPE در تلاش پاسخ‌گوسازی دولت‌های جنوب آسیا به ویژه حکومت افغانستان اند.
او می‌افزاید، دسترسی متوازن شهروندان به غذا، آب، سرپناه و آموزش و پرورش از نیازهایی اند که حکومت‌ها باید به آن توجه داشته باشند.
با این حال، اعضای جامعۀ مدنی با صدور یک قطع‌نامۀ شش ماده‌یی از حکومت افغانستان می‌خواهند تا در زدودن تفاوت میان ثروتمندان و باقی مردم، نظارت برای جلوگیری از تبعیض در برابر زنان، جلوگیری از انجام کار بدون دستمزد توسط زنان و محاسبۀ کارهای خانه از سوی زنان به عنوان کار، نظارت و حمایت دوامدار از اجرای قوانین، حمایت از حقوق دموکراتیک و فراهم‌سازی فضای سالم برای جامعۀ مدنی به هدف دادخواهی برای پیکار با نابرابری‌های رو به رشد، توجه جدی کند.

اشتراک گذاري با دوستان :

Comments are closed.