جوگی‌های افغانستان حق ندارند شناسنامه داشته باشند

- ۰۵ حمل ۱۳۹۸

یافته‌های پژوهش تازۀ کمیسیون مستقل حقوق بشر که زیر عنوان «بررسی میزان تطبیق کنوانسیون منع هر نوع تبعیض نژادی در افغانستان» انجام شده است، امروز در کابل منتشر شد.
این پژوهش نشان می‌دهد که جوگی‌ها در افغانستان حق دسترسی به شناسنامه را ندارند. مسوولان در کمیسیون مستقل حقوق بشر می‌گویند که آمارهای غیررسمی نشان می‌دهد که حدود ۱۳ هزار جوگی در افغانستان زنده‌گی می‌کنند.
mandegarسیما سمر، رییس کمیسیون مستقل حقوق بشر می‌گوید، یافته‌های پژوهش آنان نشان می‌دهد که جوگی‌ها در افغانستان حق دسترسی به شناسنامه را ندارند و این تبعیض بزرگ در حق آنان است.
به گفتۀ بانو سمر، جوگی‌ها بیش از چهار نسل است که در افغانستان زنده‌گی می‌کنند و نظر به قانون اساسی، ندادن شناسنامه به آنان، تبعیض شمرده می‌شود.
در این پژوهش با ۳ هزار و ۴۹۸ نفر مصاحبه شده است که از این میان ۲۵٫۴ درصد مدعی اند که مورد تبعیض قرار گرفته اند، ۷۳٫۱ درصد گفته اند که مورد تبعیض قرار نگرفته‌اند و ۱٫۵ درصد دیگر هیچ پاسخی ارایه نکرده اند.
از میان ۳ هزار و ۴۹۸ باشندۀ ۳۴ ولایت که در این پژوهش شرکت کرده اند، نزدیک به ۶۰ درصدشان مرد و بیش از ۴۰ درصد دیگرشان زن بوده اند. این پژوهش تبعیض در بخش‌های مذهبی، نژادی، زبانی، حق دسترسی به خدمات صحی، تحصیلات و عدالت، تطبیق برنامه‌های توسعه‌یی و تبعیض در استخدام و محیط کار را بررسی کرده است.
در بخش تبعیض نژادی براساس وابسته‌گی‌های قومی، از میان تمام مصاحبه شونده‌گان، بیش از ۳۱ درصد گفته اند که مورد تبعیض نژادی قرار گرفته و بیش از ۶۸ درصد دیگر گفته‌اند که مورد تبعیض قرار نگرفته اند.
در بخش تبعیض مذهبی، ۱۷ درصد مصاحبه شونده‌گان از موجودیت تبعیض شکایت کرده اند و بیش از ۸۰ درصد دیگر گفته اند که مورد تبعیض قرار نگرفته اند.
از میان تمام مصاحبه شونده‌گان این پژوهش، نزدیک به ۲۸ درصد گفته اند، مورد تبعیض زبانی قرار گرفته و بیش از ۷۰ درصد دیگر گفته اند که مورد تبعیض قرار نگرفته اند.

اشتراک گذاري با دوستان :

Comments are closed.