صدای آشنای قاتـلان مهسا باعث بـه دام افتـادن این قاتـلان شـد

- ۱۷ حمل ۱۳۹۸

جمشید رسولی تأکید کرد که دادستان‌هایی که در تحقیق بالای پرونده ربوده شدن و قتل مهسا کار کرده‌اند، با ارسال این پرونده به دادگاه، مطابق به ماده ۵۹۶ کد جزای افغانستان، برای قاتلان این کودک خردسال درخواست مجازات کرده‌اند. او در بارۀ این که چه نوع مجازاتی برای قاتلان مهسا درخواست شده، جزییاتی ارایه نکرده اما گفت که این مساله مربوط به دادگاه است.
mandegarرسیده‌گی به ۵۷۴ قضیه آدم‌ربایی
سخنگوی دادستانی کل می‌گوید که از سال ۱۳۹۵ تا اخیر سال ۱۳۹۷ خورشیدی، به ۵۷۴ قضیه آدم‌ربایی از سوی این نهاد رسیده‌گی صورت گرفته است. او گفت که در پیوند به این قضایا، یک‌هزار و ۳۳ نفر از سوی دادستانی کل مورد تحقیق قرار گرفته‌ اند.
جمشید رسولی تأکید کرد که از میان یک‌هزار و ۳۳ تن، سی‌ودو نفر از سوی دادگاه محکوم به اعدام شده‌اند. به گفتۀ او، شماری از آدم‌ربایانی که در جریان سال گذشته اعدام شدند نیز شامل همین افراد می‌شوند. او تأکید کرد که افراد باقی مانده نیز از یک الی ۲۸ سال محکوم به حبس شده‌اند.
سخنگوی دادستانی کل، آدم‌ربایی را از ناگوارترین پیامدها در کشور عنوان کرده گفت که آدم‌ربایی برعلاوۀ این که باعث ایجاد وحشت در میان مردم می‌شود، باعث فرار سرمایه از کشور نیز شده است. او گفت که نهادهای عدلی و قضایی به پرونده‌های مربوط به آدم‌ربایی باجدیت عمل می‌کنند.

اشتراک گذاري با دوستان :

Comments are closed.