نتـایج کابـل تاهنـوز از سرگـردانی بیـرون نشـده است

- ۱۴ ثور ۱۳۹۸

ماندگار: مسوولان در کمیسیون انتخابات می‌گویند که تمام برنامه‌ها برای اعلام نتیجۀ نهایی انتخابات کابل تمام شده است و این نهاد منتظر نتیجۀ کار کمیسیون شکایت‌های انتخاباتی است.
عزیز ابراهیمی سخنگوی این کمیسیون در گفت‌وگو با روزنامۀ ماندگار می‌گوید، تمام کارها به کمیسیون شکایات انتخاباتی محول شده است و منتظر بررسی‌ها روی پرونده‌ها و شکایت‌های موجود در این زمینه در این نهاد هستیم.
mandegarمسوولان در کمیسیون انتخابات با اشاره با این موضوع می‌گویند که نتیجۀ انتخابات پارلمانی تمام حوزه‌ها اعلام شده است، اما برای نهایی سازی نتیجۀ انتخابات پارلمانی کابل منتظر بررسی شکایت‌ها و پرونده‌ها در کمیسیون شکایات انتخاباتی هستند.
عزیز ابراهیمی، معاون سخنگوی کمیسیون گفت که این کمیسیون تمام برنامه‌های خود را برای اعلام نتیجۀ نهایی ولایت کابل تمام کرده است، اما کمیسیون شکایات انتخاباتی تاهنوز کارهای بررسی خود را نهایی نساخته است.
به گفتۀ او، هنوز روشن نیست که کمیسیون شکایات انتخابات تا چند روز دیگر این موضوع را روشن می‌کند.
با تماس‌های پی هم موفق به دریافت دیدگاه کمیسیون شکایت‌های انتخاباتی در این زمینه نشدیم.
نامزد نماینده‌گان این حوزۀ انتخاباتی اما دیروز در نشست خبری‌یی گفتند که اگر نتایج انتخابات کابل باطل اعلام نشود، دست به اعتراضات گسترده خواهند زد.
این در حالی است که انتخابات پارلمانی به تاریخ ۲۸-۲۹ ماه میزان برگزار گردید؛ اما بنا به ادعاهای وجود فساد و اختلاس در روند انتخابات به‌ویژه کابل نتیجۀ نهایی آن تا هنوز اعلام نشده است.
نامزدان انتخابات پارلمانی ولایت کابل، پس از اعلام نتیجۀ ابتدایی انتخابات کابل و شماری از ولایت‌ها دست‌ به اعتراض زدند و آن را تحریم کردند. همچنان مسوولان در کمیسیون شکایات انتخابات هفتۀ گذشته اعلام کردند که نتیجۀ نهایی تمام حوزه‌های انتخاباتی را اعلام می‌کنند، اما به گفتۀ آنا حوزۀ کابل با چالش‌های مواجه است که نهایی‌سازی آن دشوار است.
رییس حکومت وحدت ملی بدون اعلام نتایج نهایی این حوزه، هفتۀ پیش دور هفدهم پارلمان را افتتاح کرد که این کار با انتقادهای نهادهای ناظر، حقوق‌دانان، و نامزد نماینده‌گان این حوزه روبه‌رو شده است. به دلیل حضور نداشتن نماینده‌گان کابل تاهنوز مجلس موفق به برگزاری جلسۀ کاری نیز نشده است.

اشتراک گذاري با دوستان :

Comments are closed.