معترضان: ولسـوال سیغـان برکنـار شـود

- ۲۲ ثور ۱۳۹۸

ماندگار: هزاران شهروند طی تظاهراتی مدنی خواستار برکناری «بهلول» ولسوال جدید سیغان شدند. آنان از ریاست حکومت وحدت می‌خواهند تا «شهرام» را که در امتحان رقابتی برنده شده را مقرر نمایند.
گفتنی است که دروازۀ ساختمان ولسوالی را معترضین نیز از سه روز بدین‌سو بسته اند. از بیست و سه روز بدین‌سو مردم با برپایی خیمه اعتراضی در قبال حق‌تلفی در حق مبارکشاه شهرام که در امتحان رقابتی ۷۵ نمره گرفته و در مقابل بهلول ۶۳ نمره دست به تحصن نیز زده اند.
تطاهرات کننده‌گان با سر دادن شعارهای حذف ما متوقف کنید. شایسته‌سالاری، نه بر واسطه‌سالاری. ریس‌جمهور حق‌تلفی ما را متوقف کنید. آنان از حکومت می‌خواهند تا هر چه زودتر به خواست‌های برحق و قانونی شان پاسخ مثبت دهند.

mandegar

اشتراک گذاري با دوستان :

Comments are closed.