معتادان سرای شمالی: پـولیس از فروشنده‌گـان مـواد باج می‌گیـرد

گزارشگر:روح‌الله بهزاد - ۲۹ سرطان ۱۳۹۸

معتادانی که در منطقۀ سرای شمالی خیرخانه برای خود لانه ساخته‌اند می‌گویند، به بسیار آسانی مواد مخدرشان را به دست می‌آورند. شماری از این معتادان در صحبت با روزنامۀ ماندگار می‌گویند که ده‌ها تن فروشندۀ پرچونِ مواد مخدر همه‌روزه در میان معتادان می‌آیند و انواع مواد مخدر را به فروش می‌رسانند.
mandegarبه گفتۀ آنان، نهادهای امنیتی هیچ‌گاهی برای بازداشت این فروشنده‌گان اقدام نکرده اند. امیر محمد، یکی از معتادان به ماندگار می‌گوید که نهادهای امنیتی و کشفی همیشه برای گردآوری معتادان می‌آیند، اما هیچ‌گاهی برای بازداشت فروشنده‌گان مواد مخدر اقدامی نمی‌کنند.
امیر محمد ادعا می‌کند که فروشنده‌گان مواد مخدر به پولیس حوزۀ یازدهم و هفدهم که این ساحه مربوط آنان می‌شود، باج می‌دهند تا در قسمت بازداشت آنان کاری انجام ندهند.
محب‌الله، معتاد دیگری است که از دو سال به این‌سو در تپۀ سرای شمالی مواد مخدر استفاده می‌کند. او می‌گوید که فروشنده‌گانِ مواد مخدر با استفاده از روش‌های مختلف به آنان مواد می‌رسانند. محب‌الله می‌افزاید که خودش از موترهای مسیریِ که در سرای شمالی می‌باشند، مواد به دست می‌آورد. به گفتۀ او، برخی از فروشنده‌گان مواد مخدر، در لباس تکسی‌ران‌ها در سرای شمالی حضور دارند و به معتادان مواد می‌فروشند.
ضمیر معتاد دیگری است که می‌گوید پیش از این، در پُل سوخته بود، اما چند ماه می‌شود که به تپۀ سرای شمالی آمده است. او می‌گوید که برخی از معتادان به عنوان فروشنده‌گان پرچون مواد مخدر، مواد را به معتادان پخش می‌کنند. به گفتۀ ضمیر، فروشنده‌گان اصلی ناوقت‌های شب به سرای شمالی می‌آیند و به معتادانی که فروشنده هستند، مواد می‌دهند و پول‌های‌شان را جمع‌آوری می‌کنند.
در صحبت با شمار دیگری از معتادان در تپۀ سرای شمالی، دریافتیم که آنان شکایت داشتند که دولت در کنار گردآوری معتادان، باید زمینه‌های فروش مواد مخدر را نیز ببندد.
در این میان، مسوولان در فرماندهی پولیس کابل می‌گویند که برای بازداشت فروشنده‌گان و مافیای موادمخدر در کابل، جدی اند و در چهار ماه گذشته، ۳۹۹ تن را از نواحی مختلف شهر کابل به جرم فروش مواد مخدر بازداشت کرده اند.
فردوس فرامرز، سخنگوی فرماندهی پولیس کابل به روزنامۀ ماندگار با رد دست داشتنِ مسوولان حوزه‌های امنیتی پولیس با فروشنده‌گان مواد مخدر می‌گوید که در میان بازداشت‌شده‌گان، هیچ نیروی امنیتی وجود ندارد و اگر مدعیان این حرف مستند حرف بزنند، فرماندهی پولیس کابل حاضر است این ادعا را به صورت جدی پیگیری و بررسی کند.
آقای فرامرز بیان می‌دارد که در میان بازداشت‌شده‌گان، دو تکسی‌ران نیز شامل است که با استفاده از موتر تکسی، به معتادان موادمخدر می‌فروخت. به گفتۀ سخنگوی فرماندهی پولیس کابل، مدیریت مبارزه با مواد مخدر فرماندهی پولیس کابل روزانه حدود هفت تا هشت تن را به جرم فروش مواد مخدر بازداشت می‌کند.
فردوس فرامز اظهار می‌دارد که در کنار راه‌اندازی عملیات برای بازداشت فروشنده‌گان مواد مخدر، پولیس کابل همچنان ۲ هزار معتاد را در چهار ماه گذشته از نواحی مختلف شهر کابل جمع‌آوری کرده و به مراکز ترک اعتیادِ وزارت صحت عامه انتقال داده است.
او گفت که در کنار مبارزۀ نظامی و کشفی و استخباراتی، پولیس کابل برنامه‌های فرهنگی نیز برای مبارزه با مواد مخدر روی دست دارد. آقای فرامرز می‌گوید که در برخی از ساحاتی که فروش مواد مخدر کم شده، فرماندهی پولیس کابل به طور تشویقی، به جوانان آن منطقه لباس‌های ورزشی توزیع کرده است.
گفتنی است که در سال‌های اخیر شمار نفوس معتادان مواد مخدر در شهر کابل رو به افزایش بوده است. این معتادان جاهایی را برای بود و باش همیشه‌گی خود انتخاب کرده اند که بعضاً به نام شهرک‌های معتادان نیز یاد می‌شود. تپۀ شرای شمالی و پُل‌سوخته از جاهای مشهور و پُر نفوس آن است. در کنار این، معتادان مواد مخدر در گلدان‌های جاده‌های عمومی نیز برای خود سرپناه ساخته اند. گلدان‌های مسیر سرای شمالی تا فرودگاه کابل و جادۀ سیلو تا کوتۀ سنگی از جاه‌هایی است که معتادان زیادی در آنجا مواد دود می‌کنند و می‌خوابند.

اشتراک گذاري با دوستان :

Comments are closed.