افغانستان ناآرام‌ترین کشور جهان است

گزارشگر:برگردان: ابوبکر صدیق/ منبع: Global Peace Index ۱۲ میزان ۱۳۹۸

در فهرست جهانی صلح، انستیتوت اقتصاد و صلح روند آرامش و تناسب آسوده‌گی در کشورهای جهان در سال ۲۰۱۹ به صورت سریع گزارش شده است. برای نخستین بار آرامش در پنجسال گذشته انکشاف خوبی در رابطه آرامش و آسوده‌گی وجود داشته است. در ۸۶ کشور میانگین آرامش ۰٫۰۹- درصد انکشاف را نشان می‌دهد و در ۷۶ کشور دیگر ردکورد شکست ثبت شده است. آیسلند و رومانی پس از سال ۲۰۰۸ در جایگاه‌ آرام‌ترین کشورها در جهان قرار دارند و در نزدیکی با کشورهای زیلاند جدید، آستریا و پرتگال جای‌ خوش کرده‌اند، همچنان دانمارک و بوتان mandegarریکورد امن‌ترین کشورها در میان ۲۰ امن‌ترین کشور جهان هستند و ۴۳ پله در ۱۲ سال گذشته صعود داشته‌اند. در حالی حاضر افغانستان ناآرام‌ترین کشور جهان و سوریه در جایگاه دوم قرار دارد؛ سودان جنوبی، یمن و عراق از پنج کشور اند که کمتر آرامش اجتماعی را دارا می‌باشند.
چهار کشور از ۹ کشور منطقه‌یی آرام‌ترین کشورهای در سال ۲۰۱۹ بودند: روسیه، یورشیا، کشورهای شرق آسیا و اروپا و کشورهای خاور میانه و افریفای شمالی در منطقه از آرام‌ترین کشورهای منطقه‌یی هستند که در محاسبه همه سال فهرست جهانی صلح در پنج سال گذشته ار ارامش نسبی پا برجا برخوردار بوده‌اند، در حالی در سال‌های اخیر آرام‌تر شده‌اند.
روسیه و یورشیا در تناسب جهانی کمترین آرامش را داشته‌اند و این نمایان‌گر گسترش صلح در منطقه است. در امریکای مرکزی و حوزۀ کارابین ارامش سیر نزولی را می‌پیماید.
در حالی که پیشرفت آرامش جهان در سال‌های احیر نسبت به یک دهۀ گذشته به صورت قابل توجه کاهش داشته است، میزان صلح آرامش پس از سال ۲۰۰۸، ۳٫۷۸ درصد کاهش داشته است، روند آرامش جهان در ۱۰ سال گذشته تنها در سال ۲۰۱۲ سیر صعودی پیدا کرده است. فکتورها و عوامل بزرگ سبب سیر نزول آرامش در چند دهۀ گذشته بوده‌اند. افزایش فعالیت‌‎های تروریستی، تنش‌های چشم‌گیر خاورمیانه، بلند شدن تنش‌های منطقه‌یی در شرق اروپا و شمال آسیا، افزایش آمار مهاجران و چالش‌های سیاسی در اروپا و امریکا. این نزول به صورت کلی در در بخش‌های از «دومین نظامی» سازی در فهرست جهانی صلح GPI عنوان شده است. کاهش هزینۀ نظامی به اساس قاعدۀ انستیتوت منازعه در کشورهای وجود نداشته است. همچنان روند جذب افراد در نهادهای نظامی بیشتر کاهش داشته است.
تاثیر اقتصادی بالای خشونت در کشورهای جهان؛ در سال ۲۰۱۸ ماهانه ۱۴٫۱ ترویلیون دالر که به صورت میانگین ۱۱٫۲ درصد رشد اقتصادی بالای فی نفر۱٫۸۵۳ دالر نشان می‌دهد. در سال ۲۰۱۸ برای اولین بار خشونت اقتصادی از ۲۰۱۲ نزول ۳٫۳ درصد یا ۴۷۵ بیلیون دالری را نشان می‌داد. این کاهش اقتصادی تأثیر روی خشونت گذاشت و انعکاس آن روی آرامش جهان مخصوص بود؛ چیزی که در این بخش گزارش موفق خوانده نشده است.
این کاهش به صورت ابتدایی با چالش‌های نظامی ربط داشته است. این پیشرفت در بخش پایان چالش‌های سوریه، کولمبیا و اوکراین مخصوص بوده است که روی مهاجرت و بیجا شده‌گان داخلی و تروریسم تاثیر گذااشت و هزینه هردو را کاهش داد.
برای اولین بار بررسی‌های فهرست جهانی صلح (GPI) در سال ۲۰۱۹ به صورت مخصوص در رابطه به تغییر اقلیم و صلح نشان می‌دهد که اقلیم در ثبات اجتماعی به عنوان یک پتانشیل تاثیر گذار است و در ایجاد چالش‌ها نقش مهم دارد. همچنان آمارهای نشان مدهد که تغییر اقلیم نقش مهم در وفق چالش‌های زنده‌گی، امنیت و منابع قدرت دارند.
تاثیر اقلیم روی فکتورهای مانند منابع امنیتی، مصونیت زنده‌گی و بیجا شده‌گان شوکه آور است و می‌تواند سبب افزایش چالش‌ و ریسک در زنده‌گی آینده شود. اتفاقاً تغییر اقلیمی به صورت مستقیم می‌تواند عوامل برای چالشی شدن زنده‌گی فردی باشد.
به صورت معمول ۹۷۱ میلیون انسان در مناطق زنده‌گی می‌کنند که در میزان بالای خطر اقلیمی قرار دارند که در معرض خطر و خشونت اتفاقات اقلیم جا خوش کرده‌اند و از نعمت‌های اندک آرامش برخوردارند. در حالی ۲۲ درصد در میزان بلند صلح و آرامش زنده‌گی می‌کنند.
کشورهای شرق آسیا و جنوب آسیا به صورت جمعی نسبت به سایر ساحات به مراتب از تغییرات اقلیمی آسیب‌پذیر اند. یک نهادهای همکار برای مدیریت چالش در سال ۲۰۱۹ در جنوب آسیا و شرق آسیا و آمریکایی جنوبی و حوزۀ کارابیین در یافته است کارزارهای اندک در این مورد (تغییر اقلیم) صورت می‌گیرد و ریسک بلند از فاجعه طبیعی نیز در این مناطق قابل پیش‌بینی است.
فهرست جهانی صلح در سال ۲۰۱۹ آمارهای جدید و خوش‌بینانه در رابطه آرامش ارایه کرد. گزارش‌های می‌گویند که احساس آرامش و امیدواری در میان مردم در جهان افزایش داشته است، پیش‌بینی برای مصونیت و اعتماد به پولیس محلی و ارتش افزایش داشته است، در حالی در دهه‌های گذشته این روند در جهان منفی بوده است.
پیش‌بینی‌ها برای ارامش و زنده‌گی صلح آمیز در برخی ساحات افزایش را نشان می‌دهد، اما در برخی ساحات کاهش داشته است. تعداد زیاد از مردم با عبور از یک قسمت جهان اکنون احساس می‌کنند که آزادی بیشتر در زنده‌گی خود دارند و تعداد با زنده‌گی درگیر اند و با تهدیدهای اخلاقی نسبت به ۲۰۰۸ مواجه ‌اند. شمار احساس می‌کنند که کشورهای خودشان جای بهتر برای زنده‌گی قبیله‌یی‌ و دینی است. در حالی که احساس روزانۀ‌شان در غمگینی و نگرانی بسر میر‌ود و برخی اوقات اضطراب‌شان افزایش میابد.
تفاوت زیاد میان پیش‌بینی برای زنده‌گی بهتر و زنده‌گی بهتر واقعی وجود دارد. هردو زن و مرد در کشورها آرام، هنگام قدم زدن به تنهایی از طرف شب احساس آرامش و مصونیت، نسبت به افرادی دارند که در کشورهای نسبتاً ناامن زنده‌گی می‌‎کنند. همچنان میزان متفاوت از اعتماد بالای پولیس در شهرهای امن گزارش شده است.

اشتراک گذاري با دوستان :

Comments are closed.