ادعای برخی معلمین در شهر کابل: تا یک‌صدهزار افغانی برای تبدیلی معلمین در کابل مبادله می‌شود

- ۰۵ عقرب ۱۳۹۸

برخی استادان مکاتب شهر کابل مدعی هستند که روند تبدیلی معلمان در مرکز آغشته به فساد است و معلمین مجبور اند برای تبدیلی از یک مکتب به مکتب دیگر از ۵۰ تا ۱۰۰ هزار افغانی پرداخت کنند.
این معلمین دیروز در حاشیه نشست کاری کمیسیون تبدیلی معلمین در ریاست معارف شهر کابل، کارکرد معارف را در این خصوص انتقاد کردند.
mandegarجعفر قاسمی معلم برحال مکتب تمیم انصار واقع در ناحیه اول شهر کابل در این خصوص به خبرنگاران گفت که اکثر بست‌های خالی در کابل بدون آنکه از سوی کمیسیون تبدیلی معلمین به گونۀ رسمی اعلام شود، پشت پرده معامله می‌شود.
او اضافه کرد که در چندین مورد وی افرادی را مشاهده کرده که بدون مراجعه در کمیسیون تبدیلی معلمین، دربست‌های دلخواه‌شان در مکاتب جابه‌جا شده‌اند.
قاسمی مدعی شد که در روند تبدیلی معلمین در کابل هزینه‌های هنگفتی نیز رد و بدل می‌شود؛ اما داد و گرفت این هزینه‌های سیاه طوری صورت می‌گیرد که به سختی می‌توان از آن اسناد تهیه کرد.
به بیان او در یک مورد وی برای پی‌گیری پروسۀ تبدیلی‌اش، با فردی غیرمسوولی در ریاست معارف روبه‌رو شده که برای جابه‌جایی در بست معلمی دلخواهش از او پول مطالبه کرده است.
رمضان علی‌زاده یکی دیگر از معلمین در ناحیه ۱۶ این شهر نیز ادعا کرد: «بین ۵۰ تا ۱۰۰ هزار افغانی برای جابه‌جایی دربست‌های دلخواه معلمی در شهرکابل مبادله می‌شود.»
آقای علی‌زاده افزود که بست‌های معلمی، بدون آنکه از مجرای کمیسیون تبدیلی معلمین بنابر طرزالعمل موجود به اعلان سپرده شود، پشت پرده با برخی متقاضیان در بدل پول معامله صورت می‌گیرد.
باوجود این ادعاها؛ اما احمد ضمیر گوارا رییس معارف شهر کابل، فساد مالی در پروسۀ تبدیلی معلمین در کابل را رد کرد و مدعی شد که کار کمیسیون تبدیلی معلمین با شفافیت به پیش می‌رود و این کمیسیون در برابر فساد کننده‌گان مالی هیچ نوع انعطاف نشان نمی‌دهد.
آقای گوارا افزود که باوجود شفافیت در کارکرد این کمیسیون، متقاضیان جابه‌جایی در مکاتب شهر کابل گسترده است و ریاست معارف کابل تنها با افرادی ضرورت بیشتر دارند، پاسخ مثبت می‌گوید.
به گفتۀ‌ او، هفته وار تا یک هزار معلم متقاضی تنها از کابل به کمیسیون تبدیلی ریاست معارف شهر کابل مراجعه می‌کند که از این میان به کمتر از ۴۰ متقاضی پاسخ مثبت داده می‌شود.
گفتنی است که پروسۀ تبدیلی معمین در معارف، سال‌های پیش به شکل گسترده آغشته به فساد مالی و سیاسی بود از این رو وزارت معارف برای کاهش فساد، صلاحیت تبدیلی معمین را به مرکز متمرکز کرد.

اشتراک گذاري با دوستان :

Comments are closed.