نماینده‌گان مجلس: غنی در امور کاری مجلس مداخله می‌کند

۶ عقرب ۱۳۹۸

شماری از نماینده‌گان مجلس، رییس حکومت وحدت ملی را به مداخله در امور کاری مجلس نماینده‌گان متهم کرده می‌گویند که غنی عملاً وظیفۀ قانون‌گذاری را از نماینده‌گان گرفته‌است.
براساس گفته‌های این شمار از نماینده‌گان، محمداشرف غنی در سه ماه گذشته حدود ۶۰ فرمان تقنینی صادر کرده، در حالی که اکثر این فرامین در مخالفت با ماده ۷۹ قانون اساسی قرار داشته است.
mandegarعبدالشکور واقف حکیمی نمایندۀ بدخشان در نشست عمومی دیروز مجلس گفت: در چند ماه گذشته، از آغاز به کار دور هفدهم مجلس تاکنون حدود ۶۰ فرمان تقنینی به این مجلس مواصلت ورزیده است.
آقای حکیمی با اشاره به ماده ۷۹ قانون اساسی گفت که فرامین تقنینی رییس‌جمهوری حالت استثنایی را از بین برده و شکل قاعده را به خود گرفته است.
مادۀ ۷۹ قانون اساسی تصریح می‌کند: «حکومت می‌تواند در حالت تعطیل مجلس نماینده‌گان در صورت ضرورت عاجل، به استثنای امور مربوط به بودجه و امور مالی، فرامین تقنینی را ترتیب کند».
نمایندۀ بدخشان تاکید کرد که بهتر است مجلس بعد از این به وظیفۀ اصلی خود -قانون‌گذاری- بپردازد و از کارهای فراقانونی خودداری کند.
او پیشنهاد کرد که برای تشخیص فراقانونی و یا قانونی‌بودن فرامین تقنینی آقای غنی باید یک کمیسیون مختلط ایجاد شود. در صورتی که فرامین در مخالفت با ماده ۷۹ قانون اساسی قرار داشت باید از آن به عنوان یک طرح تقنینی استفاده کرد.
کوهستانی دیگر عضو مجلس نماینده‌گان نیز گفت: «بهتر است که ما دروازۀ مجلس نماینده‌گان را بسته کنیم؛ چون تمام قانون‌گذاری‌ها از سوی رئیس‌جمهور غنی صورت می‌گیرد».
براساس گفته‌های بانو کوهستانی، نماینده‌گان مجلس آلۀ دست محمداشرف غنی قرار گرفته‌اند.
عبدالرووف انعامی دیگر عضو مجلس نیز تاکید کرد که باید صلاحیت‌های مجلس در امور قانون‌گذاری حفظ شود و نماینده‌گان سعی کنند تا فرامینِ خلاف ماده ۷۹ قانون اساسی را تایید نکنند.
آقای انعامی اضافه کرد که محمداشرف غنی از نماینده‌گان به عنوان مامورین معاش‌بگیر درست کرده‌است و کار اصلی آنان -قانون‌گذاری- را خود به پیش می‌برد.
رمضان بشردوست عضو دیگر مجلس نیز گفت که اشرف غنی همواره خلاف قانون فرامین تقنینی صادر کرده است.
در همین حال، مجلس فرمان تقنینی شمار ۳۲۱ رئیس‌جمهور غنی در مورد توشیح قانون خط آهن را با اکثریت آراء تایید کرد.
این فرمان درحالی از سوی مجلس تایید می‌شود که ادارۀ خط آهن نیز براساس دستور رییس حکومت وحدت ملی و بدون گرفتن رای از مجلس ایجاد شده است.

اشتراک گذاري با دوستان :

Comments are closed.