باشنده‌گان مکروریان‌ها به مسوولان: جلو فساد در ریاست تصدی حفظ و مراقبت مکروریان‌ها را بگیرید

گزارشگر:بهزاد - ۱۰ قوس ۱۳۹۸

شماری از باشنده‌گان مکروریان‌ها از ریاست تصدی حفظ و مراقبت مکروریان‌ها شکایت دارند و می‌گویند که همه‌ساله ریاست این تصدی به دوش چندین تن گذاشته می‌شود، اما در فصل سرما مشکلات آنان نه‌تنها که کاهش نمی‌بابد، بلکه افزایش نیز یافته است.
آنان با مراجعه به دفتر روزنامۀ ماندگار، مسوولان این تصدی را به «احتکار» و «انحصار» متهم می‌کنند و می‌گویند که مسوولان این تصدی سالانه مبالغ هنگفتی از بهر حفظ و مراقبت و استهلاک مکروریان‌ها از آنان می‌گیرد، اما در بدل آن خدمت چندانی به باشنده‌گان این منطقه ارایه نمی‌کند.
mandegarبه گفتۀ آنان، تصدی حفظ و مراقبت مکروریان‌ها همه‌ساله پول مرکز گرمی اپارتمان‌ها را بلند می‌برد و در بدل آن به جای ارایه خدمات بیشتر، در فعال‌سازی مرکزی گرمی پرچوی هم می‌دهد. باشنده‌گان معترض مکروریان می‌گویند که در سال ۱۳۹۷، ریاست تصدی حفظ و مراقبت مکروریان‌ها ۱۰۰ افغانی در هر متر مربع از آنان پول بیشتر گرفته که همزمان با این، پروچوی، تأخیر و وقفه را هم در نظر نگرفته اند.
باشنده‌گان مکروریان‌ها می‌گویند که حرارت مرکز گرمی‌های‌شان از طرف شب به حداقل می‌رسد و از طرف روز هم به بهانۀ صرفه‌جویی این دستگاه گاهاً خاموش می‌شود. آنان بیان می‌دارند که یک مرکز تجارتی در همجواری مکروریان‌ها از هر اپارتمان پنج اتاقه ۲۰۰ افغانی می‌گیرد که هزینۀ مجموعی آن ۲۳۰۰۰ افغانی می‌شود، اما ریاست تصدی مکروریان‌ها از هر اپارتمان پنج اتاقه ۴۷۷۳۶ افغانی در سال گذشته گرفته است.
آنان مسوولان تصدی حفظ و مراقبت مکروریان‌ها را متهم به بی‌توجهی و غفلت در حفظ و نگه‌داری دستگاه‌های مرکز گرمی می‌کنند و اظهار می‌دارند که در سال‌های گذشته در اثر بی‌توجهی و بی‌دقتی مسوولان این ریاست، چهار مرکز گرمی منفجر شده و خسارات هنگفتی به مردم و دولت وارد شده است.
این باشنده‌گان همچنان مدعی اند که با توجه به پرچوی و وقفه‌گیری مرکز گرمی‌ها به بهانۀ صرفه‌جویی در جریان روز و شب، مصرف تیل و هزینۀ مردم باید کم شود، اما چنین نمی‌شود بنابراین، نیاز است چگونه‌گی خریداری و مصرف تیلِ مرکز گرمی‌ها بررسی و تحقیق شود زیرا آنان به چگونه‌گی خریداری و مصرف آن مشکوک اند.
باشنده‌گان معترضِ مکروریان‌ها همچنان از ناپاک بودن آب‌ها آشامیدنی‌شان شکایت می‌کنند و بیان می‌دارند که در حالی که تخصیص آب را همه‌سال به ریاست تصدی می‌پردازند، اما آب‌های آشامیدنی‌شان تصفیه نمی‌شود و نیز سال‌هاست که به نل‌های و آب‌های‌شان کلورین افزوده نشده است.
باشنده‌گان مکروریان‌ها از حکومت می‌خواهند تا به مشکلات و شکایت‌های‌شان «جداً» رسیده‌گی کند، زیرا به گفتۀ آنان، این مشکل سال‌هاست دامن‌گیرشان است و تا کنون کسی به آن رسیده‌گی نکرده است. باشنده‌گان این منطقه از حکومت می‌خواهند تا هیأتی را برای بررسی مشکلات‌شان بگمارد و از وجود فساد در این تصدی جلوگیری شود.

اشتراک گذاري با دوستان :

Comments are closed.