وزارت فرهنگ: ۵ هـزار آبـدۀ تاریخـی در کشـور شناسایی شده‌اند

گزارشگر:رعنا نظری - ۰۱ جدی ۱۳۹۸

وزارت اطلاعات و فرهنگ افغانستان می‌گوید که بر اساس یک بررسی تازه ۵ هزار آبدۀ تاریخی در سراسر کشور شناسایی شده و حدود ۳۰۰ آبده هم در معرض نابودی قرار دارند.
حسینه صافی سرپرست وزارت اطلاعات و فرهنگ دیروز در یک نشست خبری در کابل گفت که این سروی اخیراً بر اساس حکم رییس حکومت وحدت ملی به منظور شناخت وضعیت آبدات تاریخی راه‌اندازی شده ‌بود.
بانو صافی گفت که بر اساس این سروی ۵ هزار آبده تاریخی درسراسر کشور شناسایی شده که از این میان یک هزار و ۷۷۰ آبده تاریخی در فهرست این وزارت ثبت شده‌است.
او افزود که از ین میان وزارت اطلاعات و فرهنگ توانسته ۷۱۱ آبده تاریخی را نام‌گذاری و لوحه‌گذاری کند و تعداد ۲۹۰ آبده نیز از سوی این وزارت و موسسات بین المللی ترمیم شده‌اند.
همزمان، محمد رسول باوری معین فرهنگ و هنر این وزارت گفت که بیش از ۷۰ درصد از ترمیمات اساسی آبدات تاریخی در ۱۸ سال اخیر در دوره حکومت وحدت ملی صورت گرفته است.
او تخصیص بودجه‌ مشخص برای ترمیم آبدات تاریخی در پنج سال گذشته را زمینه‌ساز این پیشرفت خواند و افزود که برای سال مالی پیشرو نیز ۱۶۹ میلیون افغانی برای ترمیم آبدات تاریخی اختصاص داده شده است.
کمتر از ۳۰۰ آبده تاریخی از میان ۵ هزار آبده درحالی ترمیم شده‌اند که بخش عمده آبدات تاریخی افغانستان در معرض نابودی قرار دارند.

mandegar

اشتراک گذاري با دوستان :

Comments are closed.