رییس دبیرخانۀ کمیسیون شکایات: تصنیف‌بندی پرونده‌های استینافی فردا پایان می‌یابد

۷ دلو ۱۳۹۸

رییس دبیرخانۀ کمیسیون شکایات انتخاباتی می‌گوید که تصنیف‌بندی پرونده‌های استینافی ۱۳ ولایت به پایان رسیده و فردا تصینف‌بندی قضایایی استینافی ۱۰ ولایت دیگر نیز به پایان می‌رسد.
چمن شاه اعتمادی، دیروز در نشستی با خبرنگاران، در پیوند به روند رسیده‌گی به قضایای استینافی انتخابات ریاست‌جمهوری معلومات ارایه کرد.
آقای اعتمادی دراین نشست گفت: تصنیف‌بندی پرونده‌های استینافی ۱۳ ولایت به پایان رسیده و تا دو روز آینده تصینف‌بندی قضایایی استینافی ۱۰ ولایت دیگر نیز به پایان می‌رسد.
به گفتۀ او، قضایایی که تصنیف بندی شده اند مرحلۀ بررسی وتحلیل آنها آغاز شده و به‌زودی جهت اتخاذ تصمیم به اعضای رهبری کمیسیون شکایات انتخابات فرستاده می‌شوند.
رییس دبیرخانۀ کمیسیون شکایات انتخاباتی افزود: تا چند روز آینده اعضای رهبری این کمیسیون در مورد قضایای مهم استینافی فیصله می کنند که این قضایا چشم انداز انتخابات ریاست‌جمهوری ششم میزان را روشن خواهد کرد.
آقای اعتمادی در این نشست به پرسش‌های خبرنگاران پاسخ ارایه نمود و اطمینان داد که به تمام شکایات استینافی در روشنی قانون و کارشیوه‌های انتخاباتی رسیده‌گی صورت می‌گیرد.

mandegar

اشتراک گذاري با دوستان :

Comments are closed.