کمیسیون شکایات امروز راجع به ۳۰۰ هزار رأی جنجالی فیصله خواهد کرد؟

گزارشگر:روح‌الله بهزاد - ۱۵ دلو ۱۳۹۸

مسوولان در کمیسیون شکایات انتخاباتی اعلام کرده اند که امروز چهارشنبه، ۱۵ جدی تصمیم و فیصلۀ نهایی دربارۀ شکایت‌ها از جمله ۳۰۰ هزار رأی جنجالی را اعلام خواهند کرد. آنان گفته اند که بیشتر این تصمیم‌گیری‌ها و فیصله‌ها دربارۀ ۳۰۰ هزار رأی جنجالی است که براساس «قانون انتخابات، طرزالعمل‌ها، لوایح و در چارچوب موضوعات فنی» گرفته خواهد شد. مسوولان در این کمیسیون اطمینان داده اند که تصمیم کمیسیون شکایات مورد قبول «شهروندان» و «تیم‌های انتخاباتی» قرار خواهد گرفت.
mandegarاختلاف روی بیش از ۳۰۰ هزار رأی جنجالی، روند انتخابات را به بن‌بست برده و اعلام نتیجۀ ابتدایی را هم به تأخیر انداخته بود. تقریباً تمام دسته‌های انتخاباتی خواهان ابطال این ۳۰۰ هزار رأی بودند/هستند و آن را «تقلبی» و «غیرشفاف» می‌دانند. در این میان، تنها دستۀ انتخاباتی «دولت‌ساز» موضع روشن در این مورد نداشت/ندارد. دسته‌های انتخاباتی مخالفِ شمارش این ۳۰۰ هزار رأی مدعی اند که از میان این شمار رای، ۱۳۷هزار و ۶۳۰ آن «ناشناخته»، ۱۰۲هزار و ۱۲ رأی خارج از زمان رای‌دهی ثبت و به صندوق‌ها ریخته شده و حدود ۵۰ تا ۷۰ هزار دیگر مشابه و یا تکراری اند که کمیسیون انتخابات آن را در جمع رای‌های پاک اضافه کرده است.
هر نامزد انتخابات ریاست‌جمهوری یک حساب کاربری دارند که از طریق آن، به شرکت «درمالوگ» -شرکت برگزار کنندۀ انتخابات ریاست‌جمهوری- وصل اند. این حساب کم و کیف آرا در شرکت درمالوگ را به صورت آنلاین و به موقع به نامزدان مخابره می‌کند. نامزدان معترض مدعی اند که وقتی تمام اطلاعات دستگاه‌های بایومتریک به «سرور مرکزی» شرکت درمالوگ افزوده شد و روند انتقال اطلاعت از دستگاه‌های بایومتریک رسماً پایان یافت، سایت این شرکت مجموع آرای استفاده شدۀ بایومتریک را یک میلیون و ۷۹۱هزار و ۷۰۳ رأی نشان ‌داد، اما بیش از یک هفته بعد، کمیسیون انتخابات مجموع آرای استفادۀ شدۀ بایومتریک را یک میلیون و ۹۲۹هزار و ۳۳۳ رأی اعلام کرد که افزایش ۱۳۷هزار و ۶۳۰ رأی و اختلاف در مجموع آرا بین کمیسیون انتخابات و شرکت درمالوگ را نشان می‌دهد. نامزدان معترض ادعا دارند که رای‌های افزوده شده «تقلبی» و «بی‌اعتبار» است و باید باطل شود.
شرکت درمالوگ اعلام کرد که این تفاوت به دلیل انتقال اطلاعات دستگاه‌های احتیاطی به سیستم مرکزی به میان آمده است. کمیسیون انتخابات هم در یک گزارش مفصل دلایل این تفاوت را تشریح کرد و آن را ناشی از «مشکلات تخنیکی» خواند. اما دسته‌های انتخاباتی معترض، استدلال کمیسیون را نپذیرفتند و ۱۳۷ هزار رأی را ناشی از تقلب «سازمان‌یافته» به نفع دستۀ انتخاباتی «دولت‌ساز» خواندند و تأکید بر باطل شدن آن کردند. نامزدان معترض گفتند که پس از حدود ده روز از پایان رسمی روند انتقال اطلاعات دستگاه‌های بایومتریک به سرور مرکزی، جزییات این ۱۳۶ هزار رأی با آنان شریک نشده بود. نامزدان معترض همچنان می‌گویند که گزارش دستگاه‌های ریزرفی یا احتیاطی در ولایت‌ها به ناظران‌شان نیز نرسیده است. اما با همۀ این مخالفت‌ها، کمیسیون انتخابات فیصله به اعتبار این رای‌ها کرد و آن را شامل سقف مجموعی آرا نمود.
۱۱۰هزار و ۱۲ رأی دیگر از این ۳۰۰ هزار رای، خارج از زمان خوانده شده که در ۳۴ ولایت اتفاق افتاده است. گزارش تخنیکی کمیسیون انتخابات نشان می‌دهد که برخی این آرا از تاریخ ۲۳ دلو سال ۱۳۹۷ تا ۲۵ قوسِ ۱۳۹۸ در دستگاه‌های انگشت‌نگاری ثبت شده است. این گزارش اما حاکی است که بیشترین آرای ثبت شده در این دستگاه‌ها تاریخ پنجم، ششم و هفتم ماه میزان را نشان می‌دهد. آمارهای دستگاه‌های انگشت‌نگاری همچنان نشان می‌دهد که حدود ۲۳هزار و ۱۹۷ رأی در پنجم میزان، ۶۸هزار و ۸۵۱ رأی در ششم میزان و ۸هزار و ۷۶۲ رأی دیگر در هفتم میزان ثبت شده است.
اما دسته‌های انتخاباتی با استناد به قانون انتخابات می‌گویند که آرایی که پیش و یا پس از زمان رسمی رای‌دهی در دستگاه‌ها ثبت شده اند، بی‌اعتبار و باطل اند، اما کمیسیون انتخابات در مقابل استدلال می‌کند که تفاوت زمان در دستگاه‌های رای‌دهی ناشی از اشتباه تخنیکی بوده است. کمیسیون می‌گوید تاریخ دستگاه‌ها از سوی کارمندان درست تنظیم نشده بود و به همین خاطر چنین تفاوتی به میان آمد. در مورد این رای‌ها نیز کمیسیون فیصله‌یی صادر کرد و این ۱۱۰هزار و ۱۲ رأی را اعتبار داد. کمیسیون بازهم دلیل را «تخنیکی» و «ناشی از تنظیم نادرست ساعت ماشین دستگاه‌های بایومتریک» خواند. در این میان، شرکت درمالوگ چون تنظیم دستگاه‌ها بایومتریک از مسوولیت‌هایش نبود، در این زمینه اظهار نظر نکرد.
در عین حال، ۵۰ تا ۷۰ هزار رأی مشابه و یا تکراری باقی می‌ماند که به گفتۀ مسوولان در کمیسیون انتخابات، شرکت درمالوگ ۸۶هزار و ۲۲۶ رأی را بر اساس PR کُد تکراری، نشان انگشت تکراری، استیکر تکراری، عکس تکراری، عکس زیر سن، عکس از روی عکس شناسایی و باطل اعلام کرده است. دسته‌های انتخاباتی ادعا دارند که شرکت درمالوگ «معیار تشخیص شباهت اطلاعات بایومتریک» را ۵۰ درصد در نظر گرفته بود، اما کمیسیون انتخاباتی از شرکت درمالوگ خواسته تا «معیار تشخیص شباهت اطلاعات بایومتریک» را ۶۵ درصد در نظر بگیرد. دسته‌های انتخاباتی می‌گویند که با این وجود، اگر معیار تشخیص شباعت اطلاعات ۵۰ درصد در نظر گرفته شود، ۵۰ تا ۷۰ هزار رأی باطل می‌شود و اگر معیار ۶۵ درصد گرفته شود، ۴۷ هزار رأی باطل می‌شود که از سوی کمیسیون انتخابات و شرکت درمالوگ چنین نیز شده است. اما تفاوت ۵۰ تا ۷۰ هزار رأی در این است که در این زمینه پیش از برگزاری انتخابات بین کمیسیون انتخابات-شرکت درمالوگ و نامزدان انتخابات هیچ تفاهم و بحثی صورت نگرفته است.
با این وجود، از میان تمام دسته‌های انتخاباتی یازدهم دسته به‌ویژه دستۀ انتخاباتی «ثبات و همگرایی» به رهبری عبدالله خواستار ابطال ۳۰۰ هزار رأی ‌هستند. دو دستۀ پیشتاز انتخاباتی «ثبات و همگرایی» و «دولت‌ساز» نیز دیدگاه متفاوت در مود این رای‌ها دارند. «ثبات و همگرایی» خواهان ابطال است، اما «دولت‌ساز» ظاهراً راضی به ابطال نیست و تأکید بر پذیرش تصمیم کمیسیون انتخابات دارد. موقف ناروشن دستۀ دولت‌ساز هم می‌رساند که این رای‌ها به نفع این تیم باشد، زیرا به بخش زیاد این رای‌ها اعتبار داده شده است.
اکنون که توپ در میدان کمیسیون شکایت‌های انتخاباتی است، چشم‌ها هم همه به فیصلۀ این نهاد بسته شده است. بسیاری به این باور اند که اگر ۳۰۰ هزار رأی معتبر شناخته شود، «دولت‌ساز» انتخابات را می‌برد و در مقابل، اگر بی‌اعتبار شناخته شود، «ثبات و همگرایی» خواهد برد. اما در این میان عده‌یی هم هستند که معتقد اند، اگر کمیسیون انتخابات نیمی از این رأی‌ها را هم باطل کند، انتخابات به دور دوم بین دو دستۀ پیشتاز می‌رود؛ و اگر چنین شود، به دلیل ناامنی، گفت‌وگوهای صلح و وضعیت اقلیمی، انتخابات در ماه‌های نزدیک برگزار نمی‌شود و به سال ۱۳۹۹ موکول خواهد شد.

اشتراک گذاري با دوستان :

Comments are closed.