غنی: با احداث هر بند، ده در صد زمین به کوچی‌ها توزیع خواهد شد و آغاز آن از بند کمال خان صورت می‌گیرد

- ۱۲ حمل ۱۴۰۰

محمد اشرف غنی رئیس جمهوری اسلامی افغانستان بعد از ظهر امروز در مراسمی که به مناسبت تجلیل روز ملی کوچی ها(نهم حمل) برگزار شده بود، اشتراک و سخنرانی نمود.
رئیس جمهور غنی در سخنرانی خویش در این مراسم، روز ملی کوچی ها را به تمام هموطنان تبریک گفت و افزود که افغانستان از سه بخش شهری، روستایی و کوچی تشکیل یافته و تمام ادارات در زمینه فراهم نمودن خدمات به کوچی ها در بخش های مربوطه، مکلف می باشند.
آقای غنی افزود که با احداث هر بند، ده در صد زمین به کوچی ها توزیع خواهد شد و آغاز آن از بند کمال خان صورت می گیرد. وی به وزارت زراعت، آبیاری و مالداری هدایت داد که کمیسیون مشترک را برای توزیع عادلانۀ مواشی به کوچی ها و اسکان مجدد آنان، ایجاد نماید.
رئیس جمهور کشور از نقش زنان کوچی در زندگی روزمره یادآوری کرد و به وزارت صحت عامه هدایت داد که به کوچی ها سهولت های صحی را فراهم کند و به آنان توجه جدی نماید. در توزیع کمک ها نباید با کوچی ها و مردم محل برخورد دوگانه صورت گیرد و باید همه از آن مستفید شوند.
وی به مسئولین وزارت مالیه هدایت داد که پول کُد کوچی ها در وزارت ها و ادارات دیگر در سایر بخش ها مصرف نگردد، زیرا برای نخستین مرتبه برای کوچی ها باب خاص باز شده است. وی افزود که نقش کوچی ها در صلح مهم است و برای آن باید شورای خاص کوچی ها ایجاد گردد.
آقای غنی تاکید کرد که در جلسات شورای عالی حاکمیت قانون و حکومتداری و شورای عالی آب، اراضی، توسعه شهری و محیط زیست، ادارات مربوطه گزارش خدمات و کارکردهای شان را در خصوص کوچی ها، ارائه کنند. همچنان ترتیب پلان و پروگرام خاص در رابطه به بلند بردن سویه مکاتب کوچی ها را می خواهم.
محمد اشرف غنی خاطرنشان کرد که در وزارت های اطلاعات و فرهنگ و ریاست اکادمی علوم بخش خاص به کوچی ها ایجاد گردد، لیست غاصبان علفچرها ترتیب شود، زیرا علفچرها سرمایه ملی است که حفاظت از آن برای زندگی کوچی ها، محیط زیست و صنعت گردشگری مهم می باشد و باید در این عرصه آگاهی عامه بیشتر شود.
رئیس جمهور در اخیر سخنانش به ادارۀ مستقل ارگان های محل وظیفه سپرد تا در ولایات که کوچی ها بیشتر اند، مشاوریت کوچی ها ایجاد گردد و همچنان لیست کادرهای کوچی ها ترتیب و به گونه شفاف در بخش های مختلف استخدام شوند.
اشتراک گذاري با دوستان :

Comments are closed.