حامدکرزی: طالبان از گرفتن ولسوالی‌ها به جایی نمی‌رسند/حوانان نباید از کشور فرار کنند

۲۳ سرطان ۱۴۰۰

حامد کرزی، رییس جمهور پیشین، با ابراز امیدواری از به نتیجه رسیدن تلاش های صلح و باقی ماندن نظام جمهوری، از جوانان خواست تا کشور را ترک نکنند. او گفت که ما یک نسل آموزش یافته و موفق هستیم و نباید کشور را ترک کنیم. او ابراز امیدواری کرد که در افغانستان روزی را خواهیم آورد که در آن یک زن رییس جمهور افغانستان شود.

آقای کرزی که دیروز سه شنبه، در یک نشست خبری در کابل سخنرانی می‌کرد گفت: کشورهای خارجی می‌خواهند از “تعلیم و انرژی” جوانان افغانستان برای ساختن خاک‌شان استفاده کنند. او خطاب به جوانی که می‌خواهد از افغانستان بیرون شوند گفت در خاک خود بمانید و به کشور خود خدمت کنید..

رئیس جمهور پیشین در حالی از جوانان خواست تا در کشور بمانند که همزمان با خروج نیروهای امریکایی از افغانستان و فزایش حملات طالبان و افزایش ابهام در سرنوشت سیاسی کشور، بسیاری ها در فکر بیرون شدن از کشور شده اند و به نظر میرسد که موج بیرون شدن از کشور، نسبت به شش ماه گذشته، چند برابر افزایش یافته است.

آقای کرزی در بخشی دیگر ازسخنانش در پاسخ به این پریش یک خبرنگار که اگر طالبان به کابل بیایند، آیا حاضر است با آنها کار کند، گفت: اگر طالبان به صلح بیایند با ایشان همکاری می کنیم؛ چون طالبان از این خاک هستند..

آقای کرزی در ادامه گفت که اما اگر زعامت کشور از طریق ارادۀ مردم افغانستان صورت بگیرد از آن زعامت حمایت می کنم.

کرزی همچنان درمورد سوالی در خصوص بسیج های مردمی در برابر طالبان گفت که طرفدار جنگ نیستم و نبودم و جنگ هیچ طرفی را تایید نمی کنم. او گفت که من به طالبان و همه می‌گویم که به زحمت زیاد یک اردو و پولیس ساختیم و نظام را از هیچ ایجاد کردیم و باید نهادهای دولتی خود را نگه داریم.

اشتراک گذاري با دوستان :

Comments are closed.