نگرانی‌های تازه را جدی بگیرید!

هنوز نگرانی‌ها از به تعویق افتادن انتخابات، پایان نیافته است که نگرانی‌های دیگری در پیوند به انتخابات دامن‌گیر مردم شده است. اگرچه مردم به این امید اند که انتخاباتِ پیش رو بتواند صفحۀ جدیدی در فضای سیاسی افغانستان باز کند...

ادامه مطلب...

کرزی از سرزمینِ ماندلا چه می‌آورد؟

حامد کرزی رییس‌جمهوری افغانستان به افریقای جنوبی، وطن ماندلا؛ ابرانسان قرن‌‎ـ رفت تا در مراسمِ یادبودِ او شرکت کنـد. ماندلا در عصر ما، یکی از الگوهای بزرگِ زیست انسانی است؛ زیسـتی که در آن رنگ و نژاد و قوم، معنایی ندارد...

ادامه مطلب...

حق و حقوقِ همسایه

در جریان کشمکش‌های کرزی و امریکا بر سر امضای پیمان امنیتی که از آن به‌ «جنگ زرگریِ کرزی و امریکا» نیز یاد شده است، وزیر دفاع امریکا وارد افغانستان شد، اما با حامد کرزی دیدار نکرد و یا هم آقای...

ادامه مطلب...

سایۀ سنگینِ قومیت بر طرح‌های بودجۀ ملی

وزارت دارایی کشور، طرح بودجۀ سال 1393 را به مجلس نماینده‌گان فرستاده است. در این طرح دیده می‌شود که بودجۀ سال آینده، حدود 27 درصد افزایش یافته و گفته شده که به دلیل خروج نیروهای بین‌المللی و برگزاری انتخابات، این...

ادامه مطلب...

حاشیه‌یی بر یک راه‌پیمایی مردمی در کابل

دیروز کابل شاهد یک راه‌پیمایی بزرگ بود که در اعتراض به عدم درج هویت‌های قومی ‌در شناس‌نامه‌های الکترونیکی، شکل گرفته بود. اشتراک‌کننـده‌گان این راه‌پیمایی، خواستار محاکمۀ افرادی شدند که در روزهای اخیر، قومیت‌های گوناگونِ کشور را از طریق رسانه‌های معلوم‌الحال،...

ادامه مطلب...