اسـلحۀ مفت و آتـش‌باریِ جنـون‌بار

روز گذشته، وزارت داخلۀ افغانستان اعلام کرد که بیشترِ گلوله‌باری‌هایِ هراس‌آورِ شب‌های گذشته، از خانه‌های بزرگانِ کشور ـ شامل وزیران، وکیلان و رییسان ـ صورت گرفته است. ویس‌احمد برمک وزیر داخله افزوده است که در حکومتِ گذشته، به شماری از...

ادامه مطلب...

پاکـستان و خـط آخـرِ حمایت از تـروریسم

حمایتِ پاکستان از تروریسم و بازی ابزاری با این پدیده، اگرچه برای کسانی که اخبار و تحلیل‌هایِ سیاسیِ جهان را دنبال می‌کنند، عبارتی تکراری و گزارۀ بدیهی به نظر می‌رسد، اما قرار گرفتنِ رسمی و عملیِ این کشور در فهرستِ...

ادامه مطلب...

«تاپـی» و کلنـد بر زمیـن «الـف»

سرانجام در تاریخ 23 فبروری 2018، ساخت‌وسازِ پروژۀ تاپی در افغانستان گشایش یافت. دو سال قبل، نخستین کلندِ این پروژه بر زمینِ ترکمنستان فرو رفت اما اکنون کارِ این پروژه در افغانستان آغاز شده و از این رهگذر، خبرِ خوش...

ادامه مطلب...

فقـدان مشـروعیت و آهنـگِ زورسـالاری

در دنیـای امروز، مردم‌سالاری و پاسداشتِ ارزش‌های دموکراتیک، بهترین شیوه برای کسب مشروعیتِ سیاسی و فراغت از کاربرد ملالت‌آورِ زور و خشونت به شمار می‌آید. اما زمانی‌که حکومت‌ها از جادۀ دموکراسی و نماینده‌گی از مردم خارج و به سمتِ استبداد...

ادامه مطلب...

ارگ و نشئۀ نزاع‌های هویتی

جدال‌ها بر سرِ شناس‌نامه‌های برقی با گذشتِ هر روز بالا می‌گیرد و رفته‌رفته قطب‌بندی‌هایِ جدیدِ سیاسی را به‌میان می‌آورد. ارگ ریاست‌جمهوری به‌تازه‌گی فرمان توزیع شناس‌نامه‌های برقی را صادر کرده و ظاهراً این برنامه در این نهاد جریان یافته و حتا...

ادامه مطلب...