بخش دوم(پایانی)؛ مروری بر دو کتاب حامد علمی(خبر، خبرنگار، رسانه و مخاطب با ضمیمه افکار عامه و آیین مصاحبه)

بخش دوم(پایانی)؛ مروری بر دو کتاب حامد علمی(خبر، خبرنگار، رسانه و مخاطب با ضمیمه افکار عامه و آیین مصاحبه)

آصف معروف

در حالیکه من خود طرفدار ساده کردن و کوتاه کردن تعاریف هستم تا از گیجی دانشجو کاسته شود و آموزش را آسان سازد. ولی از نظر روان‌شناختی این ثابت است که توضیحاتی با این‌گونه ممکن است، برای برخی‌ها فهم را...

ادامه مطلب...
بخش اول؛ مروری بر دو کتاب حامد علمی(خبر، خبرنگار، رسانه و مخاطب با ضمیمه افکار عامه و آیین مصاحبه)

بخش اول؛ مروری بر دو کتاب حامد علمی(خبر، خبرنگار، رسانه و مخاطب با ضمیمه افکار عامه و آیین مصاحبه)

آصف معروف

نوشتن کتاب، تالیف کتاب، اقتباس و گردآوری مواد برای تدوین یک کتاب کار آسانی نیست. وقت می‌برد، شیمه می‌طلبد. خورده ریزه‌کاری‌های بی‌نهایت کسل بار نیاز دارد. نوشتن یک کتاب تحقیقی برای کاربرد علمی در یک روند اکادیمیک آموزش به هدف...

ادامه مطلب...
قسمت سی و یکم(پایانی) ؛ خبر، خبرنگار، رسانه و مخاطب

قسمت سی و یکم(پایانی) ؛ خبر، خبرنگار، رسانه و مخاطب

حامد علمی

فصل چهارم مخاطب در پایان این بحث مقاله‌ای جالب درباره‌ی مخاطب از خانم مریم لشکری با اندک ویراستاری برای بیان به‌تر از اهمیت مخاطبان ذکر شده است. گیرنده‌ی پیام یا مخاطب یکی از اجزای ارتباطات، خواه ارتباطات انسانی، خواه ارتباطات جمعی است. اگر...

ادامه مطلب...
قسمت سی ام ؛ خبر، خبرنگار، رسانه و مخاطب

قسمت سی ام ؛ خبر، خبرنگار، رسانه و مخاطب

حامد علمی

فصل چهارم مخاطب سواد رسانه‌ایی مخاطبان به رسانه‌ها از دیدگاه‌های متفاوت می‌نگرند و هرکه به گمان خود تحلیل از نشرات و مطالب یک رسانه داشته و رسانه‌ها را به اساس برداشت خودش طبقه بندی یا رده بندی می‌نمایند؛ که این برداشت‌ و دیدگاه...

ادامه مطلب...
قسمت بیست و نهم ؛ خبر، خبرنگار، رسانه و مخاطب

قسمت بیست و نهم ؛ خبر، خبرنگار، رسانه و مخاطب

حامد علمی

فصل چهارم مخاطب تقسیم بندی مخاطبان به اساس قدامت مخاطبان به اساس قدامت و سابقه وابسته‌گی به یک رسانه نیز طبقه بندی شده می‌توانند. طوری‌که مخاطبان سنتی،‌ دایمی و قدیمی که همیشه تحت هر شرایط به یک رسانه توجه می‌داشته باشند و کسانی...

ادامه مطلب...
Page 1 of 99512345...1020304050...Last »