حـکومت  چه کـار می‌کنـد؟

حـکومت چه کـار می‌کنـد؟

حادثۀ خونین کابل یکبار دیگر قساوت و ماهیت اصلی تروریزم طالبانی را از یکطرف و بی‌برنامه‌گی و پوچی روند صلح حکومتی را از طرف دیگر بر ملا ساخت. ما در بیرون از دولت می‌توانیم با قربانیان این فاجعۀ تروریستی غم...

ادامه مطلب...
حکـومت در خصـوص جنـگ  و صلح موضـع می‌گیرد

حکـومت در خصـوص جنـگ و صلح موضـع می‌گیرد

حکومت تصمیم گرفته است تا موقف خودرا در مورد جنگ و صلح مشخص کند. این تصمیم در حالی گرفته می‌شود که گفت‌وگوهای چهارجانبه صلح زیر نظر امریکا و چین ناکام شد و طالبان جنگ دیگری را آغاز کردند. حکومت و مردم...

ادامه مطلب...
استراتیژی انکشاف ارتش ملی  یا پلان پنج ساله جنگی؟

استراتیژی انکشاف ارتش ملی یا پلان پنج ساله جنگی؟

یکی از سخنگویان ریاست جمهوری به رسانه‌ها گفته که در پلان امنیتی، جنگی افغانستان، تمام تهدیدات برای پنج سال آینده شناسایی و تدابیری برای رسیدگی به آن مشخص شده. دواخان مینه پال یکی از معاونین سخنگوی ریاست جمهوری گفت که در...

ادامه مطلب...
وزارت خارجه افغانستان: پرونده ستایش  جداً پیگیری می‌شود

وزارت خارجه افغانستان: پرونده ستایش جداً پیگیری می‌شود

وزارت خارجه افغانستان می‌گوید که پروندة ستایش کودکی که به شکل بی‌رحمانه در تهران مورد تجاوز قرار گرفته و سپس کشته شده است، تعقیب می‌شود. ستایش کودک شش سالة افغانستانی به تاریخ 22 حمل (فروردین) در محلة موسوم به خیرآباد ورمین...

ادامه مطلب...
گشایش مرکز ابتکار در کسب و کار در اداره آیسا

گشایش مرکز ابتکار در کسب و کار در اداره آیسا

مرکز ابتکار در کسب و کار اداره حمایه سرمایه‌گذاری افغانستان آیسا به گونة رسمی از سوی مقام‌های این اداره و سکتور خصوصی گشایش یافت. هدف از گشایش این مرکز، معرفی برنامه‌ها و پشتیبانی از ایده‌های ابتکاری برای سرمایه‌گذاری در سکتورهای...

ادامه مطلب...