اگر بخواهیم، می توانیم! بررسـی مختصر راه‌های رسـیدن به موفقیـت

اگر بخواهیم، می توانیم! بررسـی مختصر راه‌های رسـیدن به موفقیـت

بخش چهارم/ 7. بازداری‌ها: برای تسلط بر خویش دستورالعمل‌هایی را ذکر کردیم. شاید شما با بیان برنامه‌های‌تان و یا چیزهایی که تا کنون آموخته‌اید، مورد تمسخر دیگران قرار گیرید. پس سعی کنید از بیان افکارِ خود در نزد همه‌گان بپرهیزید. مشوش...

ادامه مطلب...
امام اعظم ابوحنیفه (رح) نیاز زمان، جامعه و نظام اسلامی

امام اعظم ابوحنیفه (رح) نیاز زمان، جامعه و نظام اسلامی

بخش نخست/  امام اعظم (رح) در زمانی ظهور کرد که نظام، جامعه و ملت مسلمان با مشکلات و مسایل چالش‌زای فراوانی رو‌به‌رو بود. نظام اسلامی با گسترش قلمرو اسلام از لحاظ نظم اداری و قانون بین‌المللی در چه‌گونگی اداره قلمرو وسیع و...

ادامه مطلب...
روزنـامۀ مانـدگار؛ یـک دهـه مـوضعِ فرهنـگی!

روزنـامۀ مانـدگار؛ یـک دهـه مـوضعِ فرهنـگی!

برداشت از فرهنگ متفاوت است. از رواج فرهنگ مصرفی و بازار تا فرهنگ‌سازی برای هویت و تا پاسداری از هویت فرهنگی خیلی فاصله هست. رواج فرهنگ مصرفی و بازار برای کمایی پول و... است. اما کار برای پاسداری از هویت...

ادامه مطلب...
رابـطۀ فاشیسم  و عقل‌ستیـزی از نگـاه لوکـاچ

رابـطۀ فاشیسم و عقل‌ستیـزی از نگـاه لوکـاچ

بخش سوم/ شلینگ در آخرین بخش کتاب نظام ایده‌آلیسم متعالی گفته بود که هدف فلسفه و به طریق اوُلی فلسفۀ او عزیمت از اصل بنیادی تحت عنوان «هویت مطلق» است، هرچند چنین هویت یا ماهیتی، به گمان شلینگ، نه قابل توصیف...

ادامه مطلب...
اگر بخواهیم، می توانیم! بررسـی مختصر راه‌های رسـیدن به موفقیـت

اگر بخواهیم، می توانیم! بررسـی مختصر راه‌های رسـیدن به موفقیـت

بخش سوم/ در دورۀ بلوغ و بزرگ‌سالی، فردی می‌خواهد که پدیده‌یی را برای خود تبیین کند که تجلیاتِ آن توجهش را جلب کرده است. در واقع حرصِ شناخت دارد که شکل عالیِ کنجکاوی به شمار می‌آید. این روحیۀ پژوهش و تحقیق...

ادامه مطلب...