در عرضِ ۶ روز  حسـادت را کنـار بگذارید

در عرضِ ۶ روز حسـادت را کنـار بگذارید

بخش نخست/ «دوست‌تان با كُلی ذوق و شوق به شما می‌گوید كه یك خانۀ بزرگ و زیبا خریده. به جای آن‌كه خوشحال شوید، آهی می‌كشید و اخم‌های‌تان درهم می‌رود. موترِ تازۀ همسایۀتان را از پنجره می‌بینید و افسوس می‌خورید كه چرا...

ادامه مطلب...
محـاکمه غنی  در دادگـاه جمهـوریت

محـاکمه غنی در دادگـاه جمهـوریت

بخش دوم/ غنی؛ متحد افراط‌گرایان قومی چند سال پیش همراه با شماری از اعضای جمعیت فکر به دیدار رییس‌جمهور غنی به ارگ رفتیم. این دیدار پس از آن برگزار شده بود که گروه‌ها و سازمان‌های افراطی مذهبی به دنبال اظهارات عبدالحفیظ منصور...

ادامه مطلب...
درباره فلسـفه علـوم اجتـماعی

درباره فلسـفه علـوم اجتـماعی

بخش دوم/ پیشینه و زمینۀ فلسفة علوم اجتماعی افلاتون از نخستین متفکرانی به شمار می‌رود که نظریۀ کمابیش منظمی دربارۀ جامعه در کتابِ «جمهوریت « ارایه کرده است. او مبنای علوم انسانی را علم اخلاق فرض می‌کند و برای اولین‌بار به موضوع...

ادامه مطلب...
روزه جراحی بدون چاقو

روزه جراحی بدون چاقو

بخش ششـم و پایانی/ نمونه‌هایی از روزه‌درمانی ۱. در سال ۱۹۶۱ ولادیمیر بشکنتسو فیزیک‌دانِ جوانِ مسکویی در تعقیب فلجی که عارضش شده بود، ۴۵روز روزه گرفت و بهبود یافت و جریان توسط یکی از جراید مسکو منتشر و در مطبوعات جهان...

ادامه مطلب...
عقل و نقل

عقل و نقل

بخش پنجم و پایانی/ حکیم، هیچ فعلی را جز به حکمت و هدف انجام نمی‌دهد. فعل بی‌هدف نادانی و بیهودگی است. صاحب حکمت وقتی دست به کاری می‌زند، از دو حالت بیرون نیست؛ یا به خود سود می‌رساند یا به دیگری....

ادامه مطلب...