گـا‌م‌های حکـومت  بـرای توسعـۀ قلـمرو طالبـان

گـا‌م‌های حکـومت بـرای توسعـۀ قلـمرو طالبـان

در ادامۀ روندِ گرفتاری «فرماندهان مسلح غیرمسوول» که در نوبت قیصاری [نظام‌الدین قیصاری] و علی‌پور [عبدالغنی علی‌پور] تا مرز خلق بحرانِ غیرقابل کنترل برای حکومت به پیش رفت، اینک نیروهای دولتی، نوید خان‌آبادی، مشهور به فرمانده نوید، یکی از فرماندهان...

ادامه مطلب...
افغـانستان نبـاید  صحنۀ جنـگِ نیابتی با ایـران شـود

افغـانستان نبـاید صحنۀ جنـگِ نیابتی با ایـران شـود

در این روزها خبر‌ها و گزارش‌ها در پیوند با مداخلۀ جمهوری اسلامی ایران در امور افغانستان پخش و اشاعه می‌یابند. این ادعاها زمانی بیشتر قوت گرفت که برایان هوک نمایندۀ ویژۀ ایالات متحده با به نمایش گذاشتنِ انواع سلاح‌ها گفت:...

ادامه مطلب...
۲۲ ساله‌گی مرگ ببرک کارمل

۲۲ ساله‌گی مرگ ببرک کارمل

وقتی ببرک کارمل پس از سرنگونی حکومت امین که به رهبری حزب دموکراتیک خلق و حاکمیت حزبی دست یافت و در نخستین همایش سراسری نماینده‌گان حزب در پایتخت(1981) که برای تایید رهبری او تدویر یافته بود، به‌سوی میز سخنرانی آمد،...

ادامه مطلب...
خـوش‌بینی‌هـای خلیـل‌زاد از مبـالغه  تا  خودفریبـی

خـوش‌بینی‌هـای خلیـل‌زاد از مبـالغه تا خودفریبـی

تلاش‌های فردی زلمی خلیل‌زاد در خصوص دست یافتن به یک توافق سیاسی با طالبان قابل ستایش است اما خوش‌بینی و اظهار امیدواری او جز مبالغه و خودفریبی، چیزی دیگری نیست. روند مبارزه و مصالحه با طالبان بیشتر از ۱۷ سال...

ادامه مطلب...
اشـک‌های انارکلـی  و قسـاوتِ ما

اشـک‌های انارکلـی و قسـاوتِ ما

سال‌ها در این کشور زیسته‌اند، شهروندانِ شریفِ این سرزمین بوده‌اند، در غم‌ها و شادی‌هایِ ما صمیمانه خود را شریک دانسته‌اند. گاه موقعیت و وضعیت‌شان بسیار خوب بوده و گاه بسیار بد. در زمان‌هایی که کمتر بحث‌های مذهبی، قومی و نژادی...

ادامه مطلب...