شورای عالی صلح در روزهای پایانیِ عمرش

شورای عالی صلح در روزهای پایانیِ عمرش

این روزها باز سخن بر سرِ ادامه و یا عدم ادامۀ کارِ شورای عالی صلح است. برخی اعضای سنای کشور پس از سخنان جنجال‌برانگیزِ مشاور این شورا، از رییس جمهوری خواسته‌اند که به کار شورای عالی صلح در کشـور پایان...

ادامه مطلب...
چرا سخنانِ “مجاهد”  حساسیت‌برانگیز شد؟

چرا سخنانِ “مجاهد” حساسیت‌برانگیز شد؟

عبدالحکیم مجاهد مشاور شورای صلح و نمایندۀ پیشینِ طالبان در نیویارک امریکا، اخیراً در موسسۀ مطالعات استراتژیکِ افغانستان سخنانی در مورد طالبان و بحران چهار دهۀ اخیرِ کشـور به زبان آورده که حداقل با واکنش تندِ بخشی از جامعه روبه‌رو...

ادامه مطلب...
دموکـراسی نیم‌بنـد  با مـدیرانی اقتـدارگـرا

دموکـراسی نیم‌بنـد با مـدیرانی اقتـدارگـرا

رسانه‌ها گزارش کرده‌اند که هنوز دادگاه عالی موفق به تفسیر مادۀ 92 قانون اساسی نشده که بر مبنای آن، هفت وزیر کابینۀ دولت وحدت ملی، دو ماه پیش از سوی مجلس نماینده‌گان سلب صلاحیت شدند. دو ماه پیش، مجلس نماینده‌گان...

ادامه مطلب...
وضعیت بدِ امنیتی  و کتمان واقعیت

وضعیت بدِ امنیتی و کتمان واقعیت

در این‌که وضعیت امنیتیِ افغانستان به خط سرخ رسیده، کمتر کسی تردید نشان می‌دهد. پس از ایجاد دولت وحدت ملی انتظار برده می‌شد که به کم‌کاری‌ها و مشکلات در اکثر عرصه‌ها و به‌ویژه مسایل امنیتی نقطۀ پایان گذاشته شود و...

ادامه مطلب...
رازهای پشت پـردۀ  حمـلات روز سه‌شنبه

رازهای پشت پـردۀ حمـلات روز سه‌شنبه

سه‌شنبۀ هفتۀ گذشته را در افغانستان باید «سه‌شنبۀ خونین» نام نهاد. نه‌تنها به دلیلِ جنایاتِ هولناکی که در این روز در سه شهر بزرگِ کشور؛ کابل، قندهار و هلمند صورت گرفت، بل به دلیل نوع حملات و پیام‌هایی که از...

ادامه مطلب...