حاتـم‌بخشیِ رییس‌جمـهور  به وزیـر مالیه

حاتـم‌بخشیِ رییس‌جمـهور به وزیـر مالیه

دو روز پیش، آقای غنی رییس‌جمهور حکومت وحدت ملی افغانستان، به پاس خدماتِ آقای اکلیل حکیمی وزیر مالیه در راستای «بهبود فعالیت‌های اقتصادی» در کشور، مدال عالی دولتیِ غازی وزیر محمداکبر خان را به وی تفویض کرد. درحالی‌که فرهنگِ تمجید و...

ادامه مطلب...
معتادانِ پل سوخته  و کارِ آبرومندانه در کوته‌سنگی

معتادانِ پل سوخته و کارِ آبرومندانه در کوته‌سنگی

درحالی‌که بی‌کاری به یک مشکلِ فراگیر در کشور تبدیل شده است، گروهی از معتادانِ پل سوخته، در چهارراهی کوته‌سنگی برای راننده‌های تکسی، مسافر جمع‌آوری می‌کنند و در عوض، از هر تکسی‌ران مبلغِ ده افغانی به‌دست می‌آورند. این کار اگرچه شاید به...

ادامه مطلب...
فــروشــگاه زدران؛  تمثال بی‌ارزشی جانِ انسانِ این سرزمین

فــروشــگاه زدران؛ تمثال بی‌ارزشی جانِ انسانِ این سرزمین

«من نه دل‌نگران سنّتم، نه دل‌نگران تجدّد، نه دل‌نگران تمدّن، نه دل‌نگران فرهنگ و نه دل‌نگران هیچ امرِ انتزاعی از این قبیل. من دل‌نگران انسان‌های گوشت و خون داری هستم که می‌آیند، رنج می‌برند و می‌روند.» مصطفی ملکیان صبحِ روز پنجشنبه، شهروندانِ...

ادامه مطلب...
حکومت و نگاه  جامعه‌ناشناسانه به مهاجرین

حکومت و نگاه جامعه‌ناشناسانه به مهاجرین

در ماه‌ها و هفته‌های پسـین، رقم عودتِ مهاجران به کشور به‌شدت افزایش یافته است؛ چنان‌که در هفتۀ اخیر، 35هزار مهاجر از کشورهای ایران و پاکستان به افغانستان بازگشته‌اند. پیش از این نیز گفته شده بود که در شش‌ماه گذشته، 200هزار...

ادامه مطلب...
«نه» به گذشته

«نه» به گذشته

افغانستان پس از واقعۀ 11 سپتمبر و و توافقات بُن، وارد یک مرحلۀ خاص از تاریخِ خود شد. بن، افق‌ِ جدیدی را برای آیندۀ سیاسیِ افغانستان ترسیم کرد و برای اولین‌بار، جایگاه اقوام در قدرتِ سیاسی تثبیت شد. بن با...

ادامه مطلب...