سومین نشست مشورتی آجندای ملی-پنجشیر : گفت‌و گوهای اشتراک‌کننده‌گان

سومین نشست مشورتی آجندای ملی-پنجشیر : گفت‌و گوهای اشتراک‌کننده‌گان

بخش دهم یادداشت :سومین نشست مشورتی طرح اجندای ملی، اخیراً با حضور نخبه‎گان سیاسی، فرهنگیان، استادان‎و دانشجویان در ولایت پنجشیر برگزار گردید. در این نشست، اشتراک‎کننده‎گان پیشنهادها ‎و دیدگاه‌های‌شان را در خصوص طرح اجندای ملی ارایه کردند و هم‌چنان حمایت‎شان را از...

ادامه مطلب...
سومین نشست مشورتی آجندای ملی-پنجشیر:  گفت‌و گوهای اشتراک‌کننده‌گان

سومین نشست مشورتی آجندای ملی-پنجشیر: گفت‌و گوهای اشتراک‌کننده‌گان

بخش نهم یادداشت: سومین نشست مشورتی طرح اجندای ملی، اخیراً با حضور نخبه‎گان سیاسی، فرهنگیان، استادان‎و دانشجویان در ولایت پنجشیر برگزار گردید. در این نشست، اشتراک‎کننده‎گان پیشنهادها‎و دیدگاه‌های‌شان را در خصوص طرح اجندای ملی ارایه کردند و هم‌چنان حمایت‎شان را از این...

ادامه مطلب...
سومین نشست مشورتی آجندای ملی-پنجشیر  گفت‌و گوهای اشتراک‌کننده‌گان

سومین نشست مشورتی آجندای ملی-پنجشیر گفت‌و گوهای اشتراک‌کننده‌گان

بخش هشتم سومین نشست مشورتی آجندای ملی-پنجشیر گفت‌و گوهای اشتراک کننده‌گان یادداشت: سومین نشست مشورتی طرح اجندای ملی، اخیراً با حضور نخبه‎گان سیاسی، فرهنگیان، استادان‎و دانشجویان در ولایت پنجشیر برگزار گردید. در این نشست، اشتراک‎کننده‎گان پیشنهادها‎و دیدگاه‌های‌شان را در خصوص طرح اجندای ملی...

ادامه مطلب...
سومین نشست مشورتی آجندای ملی-پنجشیر:  گفت‌و گوهای اشتراک‌کننده‌گان

سومین نشست مشورتی آجندای ملی-پنجشیر: گفت‌و گوهای اشتراک‌کننده‌گان

بخش هفتم یادداشت: سومین نشست مشورتی طرح اجندای ملی، اخیراً با حضور نخبه‎گان سیاسی، فرهنگیان، استادان‎و دانشجویان در ولایت پنجشیر برگزار گردید. در این نشست، اشتراک‎کننده‎گان پیشنهادها‎و دیدگاه‌های‌شان را در خصوص طرح اجندای ملی ارایه کردند و هم‌چنان حمایت‎شان را از این...

ادامه مطلب...
سومین نشست مشورتی آجندای ملی-پنجشیر  گفت‌و گوهای اشتراک‌کننده‌گان

سومین نشست مشورتی آجندای ملی-پنجشیر گفت‌و گوهای اشتراک‌کننده‌گان

یادداشت: سومین نشست مشورتی طرح اجندای ملی، اخیراً با حضور نخبه‎گان سیاسی، فرهنگیان، استادان‎ و دانشجویان در ولایت پنجشیر برگزار گردید. در این نشست، اشتراک‎کننده‎گان پیشنهادها‎ و دیدگاه‌های‌شان را در خصوص طرح اجندای ملی ارایه کردند و هم‌چنان حمایت‎شان را از...

ادامه مطلب...
Page 25 of 41« First...1020...2324252627...3040...Last »