دومین نشست مشورتی اجندای ملی- هرات گفـت وگوی اشـتراک کننده گان

دومین نشست مشورتی اجندای ملی- هرات گفـت وگوی اشـتراک کننده گان

بخش ششم یادداشت: دومین نشست مشورتی طرح اجندای ملی، اخیراً با حضور نخبه‎گان سیاسی، فرهنگیان، استادان دانشگاه‎ و دانشجویان حوزۀ جنوب‌غرب در ولایت هرات برگزار شد. در این نشست، اشتراک‎کننده‎گان پیشنهادها‎ و دیدگاه‌های‌شان را در خصوص طرح اجندای ملی ارایه کردند و...

ادامه مطلب...
دومین نشست مشورتی اجندای ملی- هرات گفـت وگوی اشـتراک کننده گان

دومین نشست مشورتی اجندای ملی- هرات گفـت وگوی اشـتراک کننده گان

بخش پنجم یادداشت: دومین نشست مشورتی طرح اجندای ملی، اخیراً با حضور نخبه‎گان سیاسی، فرهنگیان، استادان دانشگاه‎ و دانشجویان حوزۀ جنوب‌غرب در ولایت هرات برگزار شد. در این نشست، اشتراک‎کننده‎گان پیشنهادها‎ و دیدگاه‌های‌شان را در خصوص طرح اجندای ملی ارایه کردند و...

ادامه مطلب...
دومین نشست مشورتی اجندای ملی- هرات :گفـت وگـوی اشـتراک کننده گان

دومین نشست مشورتی اجندای ملی- هرات :گفـت وگـوی اشـتراک کننده گان

بخش چهارم یادداشت: دومین نشست مشورتی طرح اجندای ملی، اخیراً با حضور نخبه‎گان سیاسی، فرهنگیان، استادان دانشگاه‎ و دانشجویان حوزۀ جنوب‌غرب در ولایت هرات برگزار شد. در این نشست، اشتراک‎کننده‎گان پیشنهادها‎ و دیدگاه‌های‌شان را در خصوص طرح اجندای ملی ارایه کردند و...

ادامه مطلب...
در سلسله گفت‌و‌گوهای اجندای ملی دومین نشست مشورتی اجندای ملی- هرات گفت‌وگـوی اشـتراک‎کننده‌گان

در سلسله گفت‌و‌گوهای اجندای ملی دومین نشست مشورتی اجندای ملی- هرات گفت‌وگـوی اشـتراک‎کننده‌گان

بخش سوم  یادداشت: دومین نشست مشورتی طرح اجندای ملی، اخیراً با حضور نخبه‎گان سیاسی، فرهنگیان، استادان دانشگاه‎ و دانشجویان حوزۀ جنوب‌غرب در ولایت هرات برگزار شد. در این نشست، اشتراک‎کننده‎گان پیشنهادها‎ و دیدگاه‌های‌شان را در خصوص طرح اجندای ملی ارایه کردند و...

ادامه مطلب...
در سلسله گفت‌و‌گوهای اجندای ملی                                     بخش دوم دومین نشست مشورتی اجندای ملی- هرات باید به دیدگاه مشترک بررسیم احمد ولی مسعود: انتخابات به تنهایی نمی‌تواند حلال تمامی مشکلات ما باشد

در سلسله گفت‌و‌گوهای اجندای ملی بخش دوم دومین نشست مشورتی اجندای ملی- هرات باید به دیدگاه مشترک بررسیم احمد ولی مسعود: انتخابات به تنهایی نمی‌تواند حلال تمامی مشکلات ما باشد

بخش دوم برنامۀ امروز ما به‌خاطر بدست آوردن تفکر ملی و برنامۀ ملی است که اگر خدا خواسته باشد بدان برسیم و دقیق بدانیم که به کدام سو روان هستیم یادداشت: دومین نشست مشورتی طرح اجندای ملی، اخیراً با حضور نخبه‎گان سیاسی،...

ادامه مطلب...
Page 29 of 41« First...1020...2728293031...40...Last »