خواننده خوب کیست؟

خواننده خوب کیست؟

قاعدة خوب برای آزمودنِ کیفیت یک رمان در درازمدت، ترکیب دقت شعر و شهودی بودن علم است. برای محفوظ شدن از آن جادو، خوانندة خردمند، کتاب یک نابغه را نه با قلبش و نیز نه چندان با مغزش، که با...

ادامه مطلب...
«‌هستی ام را  می‌نویسم»

«‌هستی ام را می‌نویسم»

اشاره دکتر حمیرا قادری، در حوزۀ نقد و ادبیات داستانی کشور ما، نام آشنایی دارد. او از زمان نوجوانی به داستان‌نویسی پرداخت و با انتشار کتاب «نقره دختر دریای کابل» در سال 1388 به شهرت رسید. او نویسندۀ ‌کتاب‌های: نقره‌ دختر...

ادامه مطلب...
ادبیات پست‌مدرن چیست؟

ادبیات پست‌مدرن چیست؟

بخش دوم و پایانی/ پست‌مدرنيزم با تمايل به اسطوره‌گرايي و نمادگرايي، باور و اطمينان انسان را به تجربه‌هاي قابل مشاهده، متزلزل مي‌كند و شيوة عقلاني را براي تحليل واقعيت‌ها كافي نمي‌داند؛ مثلاً فوكو معتقد است كه توضيحي خاص و پاسخي نهايي...

ادامه مطلب...
ادبیات پست‌مدرن چیست؟

ادبیات پست‌مدرن چیست؟

بخش نخست/ مقدمه در سال ۱۹۳۴، ”فدريكو دانيس” از واژۀ پست‌مدرنيسم به عنوان واكنشي در برابر مشكلات و تجربه‌گرايي شعرِ نو استفاده نمود. در سال ۱۹۳۹ “آرنولد توين بي“ اصطلاح پست‌مدرن را در معنايي بسيار متفاوت به كار برد تا...

ادامه مطلب...
مقدمه‌یی بر فلسفۀ مدرسی یا اسکولاستیسیسم

مقدمه‌یی بر فلسفۀ مدرسی یا اسکولاستیسیسم

از عصر باستان، یونانیان به فلسفه‌پردازی در جهان مشهور بودند. زیرا در تمام سال‌ها و قرون آن دوره، فیلسوفان زیادی از میان‌شان سر بر آورده بوند و پایه و اساسِ فلسفه را ریخته بودند. این عامل باعث شده بود تا...

ادامه مطلب...