زنِ  افغانسـتانی و  امواج  پُرتلاطمِ  تجدد

زنِ افغانسـتانی و امواج پُرتلاطمِ تجدد

می‌خواهم قبل از پرداختن به موضوع مورد نظر، من‌باب یادآوری، رفتار نیکو و تحول و انقلابِ بزرگی که پیامبر اعظم - صلی‌الله علیه وسلم- و تأثیر رفتار آسمانیِ وی بر زنده‌گی زنان آن‌روزگاران آورد را یاد آورشوم.‌ محمد ـ صلی‌الله...

ادامه مطلب...
جایگاه  حدیث نزد امام الحنیفه (رح)

جایگاه حدیث نزد امام الحنیفه (رح)

بخش ششـم/ صاحب هدیة‌العارفین در شرح حالِ امام ابوحنیفه آورده است: «او مسندی در حدیث دارد». و هم حاجی خلیفه در کشف الظنون2/1680 گفته است: مسند امام اعظم ابوحنیفه نعمان بن ثابت کوفی متوفای 150 هجری را حسن بن زیاد لؤلؤی...

ادامه مطلب...
جایگاه  حـدیث نـزد امـام الحـنیفه(رح)

جایگاه حـدیث نـزد امـام الحـنیفه(رح)

بخش پنجم/ 6- طاووس بن کیسان ذکوان: از عبادلۀ چهارگانه و از ابوهریره و زید بن ثابت و از گروهی غیرآنان روایت نموده است. ابن عباس می‌گوید: من طاووس را از اهل بهشت می‌پندارم. ابن معین او را توثیق نموده و ابن...

ادامه مطلب...
جایگاه  حـدیث نـزد امـام الحـنیفه(رح)

جایگاه حـدیث نـزد امـام الحـنیفه(رح)

بخش چهارم/ بیان شروط امام ابوحنیفه در قبول و روایت حدیث واحد ... 3- خبر واحد با سنت مشهور، چه قولی چه فعلی، مخالف نباشد. هرگاه خبر واحد با خبر مشهور مخالف آید، در این‌صورت عمل به خبر واحد را درست نمی‌داند. چه...

ادامه مطلب...
جایگاه  حـدیث نـزد امـام الحـنیفه(رح)

جایگاه حـدیث نـزد امـام الحـنیفه(رح)

بخش سوم/ از علما و دانشمندان معاصر، وهبی غاوچی در کتابش الامام الاعظم ابوحنیفه، به نقل از شیخ محمود حسن‌خان گفته است: احادیث امام ابوحنیفه را گروه‌های بی‌شماری از علما و حفاظ حدیث جمع‌آوری کرده‌اند که از آن‌جمله می‌توان دانشمندان ذیل را...

ادامه مطلب...