خبرِواحد در حدیث

خبرِواحد در حدیث

بخش دوم/ نویسنده: محمد غزالی/ مترجم: داوود ناروئی/ درجۀ احادیث صحیحین هرگاه حدیث مندرج در صحیح بخاری یا صحیح مسلم به درجۀ تواتر رسید، قطعی‌الثبوت خواهد بود و دربارۀ آن اختلافی وجود ندارد؛ ولی آیا سایر احادیث که به‌صورت خبر واحد نقل شده‌اند، درجۀ...

ادامه مطلب...
خبرِواحد در حدیث

خبرِواحد در حدیث

بخش نخست/ نویسنده: محمد غزالی/ مترجم: داوود ناروئی/ محمد غزالی متولد 1917م در مصر می‌باشد. در نوجوانی به اخوان‌المسلمین پیوست. از زمرۀ مبارزانِ نام‌آشنایِ جهان است. از وی چندین عنوان کتاب به چاپ رسیده و شماری از آن‌ها به پارسی برگردان شده است....

ادامه مطلب...
طلوع اندیشه‌های فمینیستی در شعر فروغ

طلوع اندیشه‌های فمینیستی در شعر فروغ

در ادبیات پارسي چندین حوزة سکوت وجود دارد که یکی از آن‌ها، عشق‌های دنیوی و مسایل جسمانی عشق در شعر زنان است و يكي از اولین زنانی که توانست در این حوزه وارد شود و دیوار این قلعة سکوت را...

ادامه مطلب...
نو سازی یا مدرنیزاسیون

نو سازی یا مدرنیزاسیون

□ خاستگاه تاریخی مكتب نوسازي را مي‌توان محصول تاريخي سه رويداد مهم در دوران بعد از جنگ جهاني دوم به شمار آورد. اولين رويداد ظهور ايالات متحده به عنوان يك ابرقدرت بود. در حالي كه جنگ جهاني دوم موجب تضعيف ساير كشورهاي...

ادامه مطلب...
میراثِ اقبال لاهوری/ گفت‌وگو با عزیز احمد حنیف، اقبال‌پژوه و استاد دانشگاه

میراثِ اقبال لاهوری/ گفت‌وگو با عزیز احمد حنیف، اقبال‌پژوه و استاد دانشگاه

بخش دوم و پایانی/ اشاره: یک‌صدوچهل سال پیش از امروز در لاهور مردی به دنیا آمد که کارهایش او را مبدل به «علامۀ شرق» ساخت. اقبال لاهوری شعرهای زیادی به زبان‌های فارسی و اردو سرود و پژوهش‌ها و سخنرانی‌های بی‌شماری پیرامون...

ادامه مطلب...