نگاهی به مجموعه شعر« باهم/سفر»

نگاهی به مجموعه شعر« باهم/سفر»

 نصرت الله"سکندری"

ماهیت و نفس اشعار« باهم/سفر » خواستگاه‌ی درونی شاعر را  در زبان ،نوگرایی، و صداقت در گفتار و موسقی درون شعر برنفوذ جلوه می‌دهد. کاربرد لحن پرنفوذ درساختار اثرغنامندی اثر را مبنی برمعیارهای شعر امروز متفاوت و منحصر به شخصیت شاعرانگی...

ادامه مطلب...
تاریخچۀ نوروزِ جهان افروز

تاریخچۀ نوروزِ جهان افروز

مرتضی نوری

یکی از جشن‌های تاریخی که تا اکنون در میان مردمان حوزۀ نوروز پایه‌دار باقی مانده است، نوروز جهان‌افروز است. این جشن در نخستین روز فروردین‌ماه (حمل) به گونه‌ی شکوه‌مند برگزار می‌گردد. ابو ریحان البیرونی در مورد نوروز چنین گفته‌است: «نخستین روز...

ادامه مطلب...
نوروز و جشن نوروز در گذرگاه تاریخ

نوروز و جشن نوروز در گذرگاه تاریخ

دکتر حمیدالله مفید

واژۀ نوروز را آریایی‌های باستانی به گونه‌ای «ناوه سردا» می‌خواندند در در زبان فارسی میانه به گونه‌ای« نوگ روژ » آمده است، در زبان اوستایی به گونه‌ای «نوکه روکه» گمان برده می‌شود. در دوران خوارزم‌شاهیان وسغدیان نوروز را «نوسارد ونوسارجی...

ادامه مطلب...
رابطۀ امر سیاسی و دموکراسی در اندیشه شانتال موف

رابطۀ امر سیاسی و دموکراسی در اندیشه شانتال موف

حبیب حکمت، دانشجوی مقطع دکتورا

چکیده به نظر می‌رسد که یک تناسب منطقی و ضروری بین نظریۀ سیاسی و تعریف آن نظریه از امرسیاسی و جامعۀ سیاسی (دموکراسی) وجود دارد، پس بر این اساس ابتدا تعریف «موف» از امر سیاسی بیان می‌کنیم و متناسب با آن...

ادامه مطلب...
همیشه خودم را یک‎‌جزئی از افغانستان می‌دانم و هرگز نسبت به انفجار و ترور درآنجا بی‌تفاوت نیستم

همیشه خودم را یک‎‌جزئی از افغانستان می‌دانم و هرگز نسبت به انفجار و ترور درآنجا بی‌تفاوت نیستم

ادیبه عزیز، شاعر و روزنامه‌نگار شناخته شدۀ تاجیکستان است که دارای هفت مجموعه شعر میباشد، زادۀ فیض آبادِ آن کشور بوده و مدرک کارشناسی از دانشگاه ملی تاجیکستان دارد. هم‌چنان عضویت اتحادیه نویسندگان و اتحادیه روزنامه نگاران را دارد و...

ادامه مطلب...
Page 2 of 41312345...1020304050...Last »