آیندۀ اسلام سیاسی

آیندۀ اسلام سیاسی

آیندۀ اسلام سیاسی، بحثی پیچیده و در عین حال بسیار مهم می‌باشد که به عنوان یک نگرانی جدی در نظام بین‌الملل توجه کثیری از سیاست‌گذاران، کارشناسان و دین‌پژوهان را به خود معطوف کرده است. از آن‌جا که الگوهای رفتاریِ اسلام...

ادامه مطلب...
گزارشی خواندنی از سنّتِ دگراندیشی در تاریخ اسلام

گزارشی خواندنی از سنّتِ دگراندیشی در تاریخ اسلام

صاحب این سطور، به زعمِ خودم همواره سعی کرده‌ام تا جایی که ممکن باشد، از افتادن در دام کلیشه‌ها بپرهیزم و روی همین جهت، قاعدتاً کتاب‌ها و نوشته‌هایی که مشتمل بر سخنانِ تکراری و داوری‌های کلیشه‌یی و سطحی باشند، رغبتی...

ادامه مطلب...
نگاهی به دیدگاه امام ابوحنیفه پیرامون روایت و رأی

نگاهی به دیدگاه امام ابوحنیفه پیرامون روایت و رأی

بخش دوم و پایانی روش‌ها و عقاید ابوحنیفه را می‌توان به‌صورت قابل اعتماد از دو منبع به‌دست آورد: یک، اقوالی که از او در کتب طرف‌دارانش یا دیگران نقل گردیده و مستند است؛ دو، آثار او مانند العالم و المتعلم، فقه...

ادامه مطلب...
نگاهی به دیدگاه امام ابوحنیفه  پیرامون روایت و رأی

نگاهی به دیدگاه امام ابوحنیفه پیرامون روایت و رأی

بخش نخسـت بدون شک فقه حنفی (در کل مذهب حنفی) از قابل توجه‌ترین مکاتب نظام حقوقی اسلام دانسته می‌شود و دلایل برجسته شدن آن‌هم در کنار سایر دلایل شاید این‌ها باشد: یک، رأی‌گرایی فقه حنفی که در امور اجتماعی کاربرد ویژه...

ادامه مطلب...
نگاهی کوتاه  به«افغانستان معاصر» اثر امین صیقل

نگاهی کوتاه به«افغانستان معاصر» اثر امین صیقل

در جلسة نوبتی جمعیت فکر (22 عقرب 1394) کتاب «افغانستان معاصر» نوشتة امین صیقل به بررسی گرفته شد و نظر صاحبِ اين قلم به عنوان یکی از اعضای این جمعیت، در نکات زیر خلاصه گشت: 1. این اثر رويدادهاي متعلق به...

ادامه مطلب...