دلم مزار هزاران چراغ امید است نقد و نگاهی به کتاب «تو را به سجدۀ گل‌های سرخ می‌خوانم»، اولین مجموعۀ شعری مژگان ساغر شفا

دلم مزار هزاران چراغ امید است نقد و نگاهی به کتاب «تو را به سجدۀ گل‌های سرخ می‌خوانم»، اولین مجموعۀ شعری مژگان ساغر شفا

بخش سوم خصیصۀ وزن در قالب‌های کلاسیک مثل غزل، مثنوی، رباعی و دوبیتی از جمله مولفه‌های اصیل و حتمی است. هرچند امروز آنانی که بیش از حد غرق افکار نوین و مدرن‌اند، مخصوصاً آن‌هایی که با غزل‌های متن سر و کار...

ادامه مطلب...
دلم مزار هزاران چراغ امید است /نقد و نگاهی به کتاب «تو را به سجدۀ گل‌های سرخ می‌خوانم»، اولین مجموعۀ شعری مژگان ساغر شفا

دلم مزار هزاران چراغ امید است /نقد و نگاهی به کتاب «تو را به سجدۀ گل‌های سرخ می‌خوانم»، اولین مجموعۀ شعری مژگان ساغر شفا

بخش دوم فردیت شاعر فردیت همان شاخصه‌های منحصر به فرد است که جدا از خصوصیت پرداختی، شاعر و سرایشگرِ یک اثر شعری را می‌شناساند؛ یعنی وقتی شعری را می‌بینیم و می‌خوانیم، با تمام تأثیرپذیری‌هایش تا حدودی شناخته می‌شود که متعلق به کدام...

ادامه مطلب...
دلم مزار هزاران چراغ امید است/  نقد و نگاهی به کتاب «تو را به سجدۀ گل‌های سرخ می‌خوانم»، اولین مجموعۀ شعری مژگان ساغر شفا

دلم مزار هزاران چراغ امید است/ نقد و نگاهی به کتاب «تو را به سجدۀ گل‌های سرخ می‌خوانم»، اولین مجموعۀ شعری مژگان ساغر شفا

بخش نخسـت قبل از پرداختن به درون‌مایه‌ها، برجسته‌گی‌ها، اشکالات و افتاده‌گی‌های این مجموعه، می‌روم به یک معرفت کلی از این کتاب. این‌که تمام این مجموعه چند برگ است، چه‌قدر شعر دارد و کدام قالب‌ها و فُرم‌ها را در خود جا داده....

ادامه مطلب...
چنــد همسری  یا تک‌ همسری  در     اسـلام

چنــد همسری یا تک‌ همسری در اسـلام

بخش سوم و پایانی برخی فقیهان اسلامی از جمله ابن قدامه به مندوب بودنِ چندهمسری تأکید دارند و با این رویکرد، اصل را بر چندهمسری می‌دانند. ابن قدامه استدلال می‌کند که پیامبر دارای چندین همسر بوده و صحابۀ کرام نیز چندهمسری...

ادامه مطلب...
چنــد همسری  یا تک‌ همسری  در  اسـلام

چنــد همسری یا تک‌ همسری در اسـلام

بخش دوم چندهمسری در اسلام با تحدید در عدد و شرط عدالت همراه بوده است. اسلام از یک‌سو بر تحدید کمیِ چندهمسری انگشت نهاده و از سویی، عدالت را شرطِ لازمِ چندهمسری به حساب آورده است. قید «فإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا...

ادامه مطلب...