نشانه‌شناسـی در سینما

نشانه‌شناسـی در سینما

سینما در جهان امروز، به عنوان متنی فراگیر و گسترده و رسانه‌یی برای انتقال معانی و دلالت‌هایی است که رمزگذار در اثر سینمایی، آن را برای مخاطب خود قرار داده است. تجزیه و تحلیل محصولات این رسانه، به دلیل استقبال...

ادامه مطلب...
زمان در هستی زمان در داستان

زمان در هستی زمان در داستان

 بخش چهارم و پایانی هم‌چنان‌که ما رویدادها را در حافظۀ خود بایگانی می‌کنیم، هستی نیز چنین می‌کند، و باز هم‌چنان‌که ما رویدادهای بایگانی شده در حافظۀ‌مان را گاهی بازبینی می‌کنیم و یا در شرایط ویژه‌یی به گونه‌یی خودکار، یک رویداد در...

ادامه مطلب...
زمان در هستی زمان در داستان

زمان در هستی زمان در داستان

بخش سوم هستی گاهی بخشی از رهش خود را تکرار می‌کند. این رهش‌ها بیشتر مربوط است به رهش‌هایی که انجام شده، یعنی گذشتۀ هستی. اما گاهی پیش می‌آید که هستی رهش‌هایی را تکرار کند که هنوز انجام نشده‌اند، یعنی آینده را....

ادامه مطلب...
جعل یا ناشی‏گری به بهانۀ چاپ کتابی با عنوان «دیوان خلیفه قاسم قاسمی»

جعل یا ناشی‏گری به بهانۀ چاپ کتابی با عنوان «دیوان خلیفه قاسم قاسمی»

چندی پیش در دفتر یکی از دوستان، کتابی دیدم به نام «دیوان خلیفه قاسم قاسمی». کتاب را برداشتم و بعد از نگاهی گذرا به چند غزل آن، متوجه شدم که شاعر این دیوان هر که بوده، بهرۀ سرشاری از ذوق...

ادامه مطلب...
وقتی گیسوانِ بریده‌ات را باد می‌آورد … (دمی ویژه بر اشعار مریم میترا ـ شاعر امروز)

وقتی گیسوانِ بریده‌ات را باد می‌آورد … (دمی ویژه بر اشعار مریم میترا ـ شاعر امروز)

آزادی را گل‌دوزی می‌کنم بر چهارگوشة چادرم گُلِ آزادی می‌روید از روسری‌ام سبز سپید آبی تا تو نپنداری «آزادی» پیراهنِ نیمه‌‌برهنة زنی‌ست در دوردست سال‌ها می‌گذرند، برف‌ها و تگرگ‌ها آب می‌‎شوند، موج‌های دریاها آرام می‌شوند، اما می‌توان همیشه به میزبانی شعرهای زیبایت نشست، بوی کلمات را می‌شود از...

ادامه مطلب...