نقـدی بر کتاب  «زبان   و ادبیّات دری  صنف دوازدهم»

نقـدی بر کتاب «زبان و ادبیّات دری صنف دوازدهم»

چکیـده نصاب تعلیمی معارف کشور که به عنوان نخستین سازمان‌دهندۀ اساسی فعالیت‌های یاددهی و یادگیری‌ برای فرزندان وطن می‌باشد، متأسفانه همیش دچار کاستی‌ها و نادرستی‌ها بوده است. با آن‌كه طی سال‌های گذشته، ده‌ها تن با لقب‌های مؤلفان و سرمؤلفان، محققان و...

ادامه مطلب...
در نسبتِ نسبت‌ها  (دانایی، معنا و حقیـقت)

در نسبتِ نسبت‌ها (دانایی، معنا و حقیـقت)

بخش ششم و پایانی/ مردن به عنوان واقعیت سرِ جایش باشد. در این جستار، مناسبت و درگیری ما درگیری با مرگ به عنوان معنا و دانایی است؛ دانایی‌یی‌ که در بازی و زبان اتفاق می‌افتد، با دانایی‌ها مناسبت دارد، حتا بر...

ادامه مطلب...
در نسبتِ نسبت‌ها  (دانایی، معنا و حقیـقت)

در نسبتِ نسبت‌ها (دانایی، معنا و حقیـقت)

بخش پنجم/ غیبت؛ نسبتِ نسبت‌ها تا این‌جا چشم‌انداز به معنا، نسبت معنا و زبان و جهان بود؛ اما معناورزی در زبان فراتر از این نسبت می‌رود که این نسبت، بازی زبان، متن و معناست. در نسبت زبان و جهان اگر زبان...

ادامه مطلب...
در نسبتِ نسبت‌ها  (دانایی، معنا و حقیـقت)

در نسبتِ نسبت‌ها (دانایی، معنا و حقیـقت)

بخش چهارم/ از دانایی تا سوگواری برای معنا پرسش این‌جاست ‌که از زبان و متن، معنا می‌خواهیم؛ اما من از شما می‌پرسم «معنا چرا؟/ چرا معنا؟» همین‌ که درگیر بازی‌‌ها استید، خود این درگیری مناسباتِ معنایی ایجاد می‌کند. از نگرانی دربارۀ...

ادامه مطلب...
در نسبتِ نسبت‌ها  (دانایی، معنا و حقیـقت)

در نسبتِ نسبت‌ها (دانایی، معنا و حقیـقت)

بخش سوم/ یک حجره را در نظر بگیرید؛ این حجره در مناسبتی با جهان و شرایط جهانی ایجاد شد. از هنگام ایجادش تا هنوز دچار جهت‌گیری‌هایِ گوناگون شده ‌است. جهت‌هایش را به گیاه پیوند داده ‌می‌توانید؛ اگر خاص‌تر به جهت‌یابی‌های این...

ادامه مطلب...