آداب صحیحِ مهمانی رفــــــــتن

گزارشگر:7 جدی 1392 - ۰۶ جدی ۱۳۹۲

mandegar-1ـ قبل از رفتن به مهمانی، با میزبان تماس گرفته و با وی هماهنگی کنید.
۲ـ بهتر است از میزبان بخواهیـد خود وقت مناسب را تعیین کند.
۳ـ اگر برای اولین بار به منزل کسی می‌روید، بهتر است دست خالی نروید و با توجه به شرایط میزبان و در حد توان هدیه‌یی ببرید.
۴ـ در پذیرایی، محدودیت‌های میزبان را درک کنید و انتظارات بیش از حد توانِ او نداشته باشید.
۵ـ موضوعات اختلاف‌‌برانگیز مطرح نکنید و مهمانی را به میدان جنگ و جدل تبدیل نکنید.
۶ـ احترام میزبان را نگه دارید و از محکوم کردن او و به کرسی نشاندن حرف خویش منصرف شوید.
۷ـ در جمع از ثروت و دارایی‌ها و افتخارات خویش تعریف نکنید و از شغل و مقام پُردرآمد و پول‌ساز خود صحبت نکنید، به‌ویژه اگر مخاطب شما فاقد آن‌ها باشد.
۸ـ از گله‌گذاری و غیبت در مهمانی‌ بپرهیزید و پشت‌ سر مهمانان، میزبان، دوستان و نزدیکان‌تان بدگویی نکنیـد.
۹ـ به عنوان میزبان، با مهمانان خود به‌گرمی رفتار کنید. از درد و غم، بیماری و گرفتاری‌های روزمرۀ خود برای مهمانان داستان نسازید.
۱۰ـ اگر در منزل خود عادت غذایی یا آداب خاصی دارید که میزبان قادر به برآورده‌ کردن آن نیست، از وی تقاضای آن را نکنید و باعث دردسر یا شرمنده‌گی او نشوید.
۱۱ـ در خوردن غذا مانند منزل خود رفتار نکنیـد. (از پُرخوری بپرهیزید.)
۱۲ـ بعضی افراد در مهمانی‌ها عادت دارند ساکت در گوشه‌یی بنشینند، حرفی نزنند یا مدام مشغول خوردن باشند. این کار دور از شأن و شخصیت افراد است.
۱۳ـ فراموش نکنید شما حق ندارید ‌دکوریشـن منزل میزبان را تغییر دهید.
۱۴ـ در مهمانی‌ تمام‌ وقت را با یک نفر از حاضران به گفت‌‌وگو نپردازید، طوری که گویی شخص دیگری در آن محل حضور ندارد.
۱۵ـ کودکان خود را کنترول کنید تا باعث زحمت برای میزبان نشوند. (به کودکان‌تان از قبل تذکر دهید.)

۱۶ـ در زمان نشستن، شما تابع میزبان هستید، اگر به شما تعارف کرد که جای خاصی بنشینید، حتماً آن را رعایت کنید.
۱۷ـ هیچ‌گاه سعی نکنیـد کودکان میزبان را تنبیه یا تربیت کنید.

اشتراک گذاري با دوستان :

Comments are closed.