رییس پاسپورت: به فساد پایان داده‌ام

گزارشگر:22 دلو 1392 - ۲۱ دلو ۱۳۹۲

mandegar- 3رییس پاسپورت وزارت امور داخله می‌گوید که به تمامی موارد فساد در این اداره پایان داده است.
سیدعمر صبور رییس پاسپورت وزارت امور داخله روز گذشته در کابل به خبرنگاران گفت: « از زمانی‌که من در این اداره مقرر شده ام؛ فساد در این اداره را خاتمه داده ام و‌ اصلاحات چشم‌گیری در ارایه خدمات این اداره به وجود آمده است».
آقای صبور افزود: با تشکیل ۷ گروپ، روزانه به بیش از ۷۰۰ نفر پاسپورت توزیع می‌گردد و تمدید حدود ۲۰۰ پاسپورت دیگر در یک روز اجرا می‌شود.
او عدم دسترسی متقاضیان را به بانک، یک مشکل مهم دانست که برای حل این مساله نیز کار جریان دارد.
پیش از این، اداره توزیع پاسپورت از فاسدترین ادارات در چوکات وزارت امور داخله به شمار می‌رفت.
متقاضیان پاسپورت، روزها و حتی ماه‌ها در این اداره منتظر می‌ماندند.
اما آقای صبور می‌گوید که با اجرای اصلاحات اداری، مانع از هرگونه کمیشن‌کاری در این اداره شده است.
او خاطرنشان کرد که روزانه شخصاً کارهای متقاضیان را اجرا می‌کند.
آقای صبور تأکید ورزید که اگر شخصی نمونه‌یی از فساد و کمیشن کاری را در این اداره سراغ داشت، با او در میان بگذارد.
سیدعمر صبور،‌ از حدود ۵ تا ۶ هفته گذشته به سمت رییس پاسپورت وزارت امور داخله مقرر شده است.
همچنین آقای صبور از آغاز توزیع پاسپورت‌های کمپیوتری در سال ۱۳۹۳ خبرداد.
عمر صبور خاطر نشان کرد: هم اکنون پاسپورت‌های الکترونیکی به مقام‌های بلند رتبه دولتی توزیع شده و این روند برای افراد عادی نیز از آغاز سال جدید شروع می‌گردد.
به گفته او، درحال حاضر، پاسپورت کهنه به صورت بسیار محدود برای افرادی که ضرورت فوری داشته باشند، توزیع می‌گردد.
او افزود که تا هنوز مدیران ۴ ولایت کشور با سیستم توزیع پاسپورت‌های جدید آموزش دیده‌اند و سر از ۱۵ حوت سال جاری، دوره آموزش توزیع سیستم جدید پاسپورت برای مدیران تمامی ولایت های کشور آغاز خواهد شد.
به گفته مسوولان، توزیع پاسپورت‌های الکترونیکی، سهولت‌های زیادی برای متقاضیان و بهبود در جمع‌آوری عواید دولتی را به وجود می‌آورد.
به گفته آنان، هم اکنون بیشتر عواید دولت، از درک توزیع پاسپورت نسبت نبود سیستم درست، هدر می‌رود.

اشتراک گذاري با دوستان :

Comments are closed.