دانشجویان دانشگاه کابل از سالروز شهادت قهرمان ملی بزرگ‌داشت کردند

- ۲۱ سنبله ۱۳۹۱

دانشجویان و استادان دانشگاه کابل، از هفتۀ شهید و یازدهمین سالروز شهادت قهرمان ملی کشور، روز گذشته بزرگداشت کرده‌اند.
سخنرانان در این همایش، بر اهمیت نقش مردم در حکومت تأکید کرده می‌گویند: بیداری مردم از موضوعات مهم کشور، و سهیم‌ساختن آنان در حکومت، از اهداف عمدۀ شهدا بود؛ اما حکومت کنونی مردم را از صحنه سیاسی دور نگه می‌دارد.
استاد عنایت‌الله شاداب، عضو شورای رهبری جمعیت اسلامی که در این همایش سخن می‌گفت، از جوانان و رهروان قهرمانان و شهدای کشور خواست، با آگاهی کامل، اهداف شهدای کشور را دنبال کرده و در مسیر این اهداف حرکت کنند.
در همین حال، داکتر عبدالله عبدالله رهبر ایتلاف ملی گفت: بیداری ملت و سهیم ساختن مردم در حکومت از اهداف عمدۀ شهدای کشور است، اما حکومت فعلی مردم را از صحنه سیاسی دور نگه میدارد.
از سویی هم، داکتر سید علی کاظمی عضو مجلس نماینده‌گان، دولت‌سازی و ملت‌سازی را از اهداف دیگری شهدای کشور دانست و گفت: عدم مشارکت گستردۀ مردم در صحنۀ سیاسی، مانع رسیدن به این اهداف شده است.
در پایان این محفل، احمد ولی مسعود رییس عمومی بنیاد شهید مسعود به نماینده‌گی از خانوادۀ قهرمان ملی صحبت کرد.
آقای مسعود خطاب به دانشجویان دانشگاه کابل گفت که آن‌ها باید پاس فداکاری‌ها و جان‌بازی‌های قهرمانان کشور و شهدای افغانستان را بدانند.
او با اشاره به پروایی حکومت در برابر شهدای جهاد و مقاومت، گفت که مردم افغانستان هیچگاهی رشادت‌های مجاهدان و مقاومت‌گران را از یاد نخواهند برد.
در این همایش برخی از دانشجویان دانشگاه نیز صحبت کردند.

اشتراک گذاري با دوستان :

Comments are closed.