چه‌گونه آرامشِ خود را در محیط کار حفظ کنیـم؟

گزارشگر:معصومه اسدی/ سه شنبه 5 حوت 1393 - ۰۴ حوت ۱۳۹۳

بخش نخست
mnandegar-3امروزه متخصصان بر این عقیده‌اند که نیروی انسانیِ هر سازمان می‌تواند عامل بقای آن سازمان باشد، اما با چه شرایطی؟ آیا یک نیروی متخصصِ بدون انگیزه یا یک نیروی جوان ولی افسرده می‌تواند کارایی داشته باشد و سازمان را به اهدافش برساند؟
آیا در یک محیط کار پُراسترس و تنش می‌توان انتظار عمل‌کرد مطلوبی داشت؟ اگر به این جمله که انسان‌های شاد بهره‌ورتر هستند، اعتقاد داشته باشید، مطمیناً پاسخ‌‌تان منفی خواهد بود. در واقع می‌توان گفت یکی از فاکتورهای مهمِ شاد بودنِ فرد در محیط کار، وجود آرامش در فضای آن محیط است که متأسفانه در بسیاری از سازمان‌ها این مسأله وجود ندارد.
عدۀ زیادی از ما دوست داریم چنین فکر کنیم که اگر زیر فشار باشیم، بهتر کار می‌کنیم. این نوع تفکر، توجیهی برای تنبلی است. توجیه چنین کاری این است که چون زیر فشار و اجبار بهتر کار می‌کنم تا آخرین دقیقه کار را به تعویق می‌اندازم و این بهترین نوع خودفریبی است. مطمین باشید با فشار و در آخرین لحظه کار کردن، آرامش را از شما می‌گیرد و در ضمن وقتی مجبور باشید با فشار کار کنید، حتما مرتکب اشتباه خواهید شد.
البته اگر زمانی را به تفریح و تمدید قوا اختصاص ندهیم، زیان می‌کنیم. معمولاً افرادی که به کار کردن اعتیاد دارند، جاه‌طلب هستند و می‌خواهند به هر قیمتی خود را بالا بکشند و متأسفانه آن‌چه را بسیاری از این افراد نمی‌دانند این است که اعتیاد به کار، موثر بودن شغلی را کم می‌کند. به‌خصوص این‌که هر قدر کار پُراسترس‌تر باشد، نیاز فرد به استراحت و فراغت از کار و تفریح بیشتر است.
اگر به تصویر بزرگ از زنده‌گی افراد موفق نگاه کنید، متوجه می‌شوید بیشتر عمر خود را به زنده‌گی کردن اختصاص داده‌اند. در واقع آن‌ها باید زنده‌گی می‌کرده‌اند تا بتوانند کار کنند. سعی کنید بیشتر به آن جنبۀ خود که ارتباطی به کار ندارد، توجه کنید و زمانی را واقعاً زنده‌گی کنید. مثلاً چند موضوع مورد علاقه و سرگرمی برای خود پیدا کنید تا شما را از فشارهای جسمی و ذهنی آزاد کند. اگر در طول روز کاری، به خود فرصت استراحت بدهید، درمی‌یابید حتا کارایی‌تان در کار نیز بهبود پیدا می‌کند.
استرس‌تان را کنترل کنید
برای به دست آوردن آرامش در محیط کار، بیاموزید مثبت فکر کنید. یک نگاه مثبت و توانایی حفظ آرامش تحت فشار زیاد، باعث می‌شود بتوانید به همکاران خود پاسخ مثبت دهید و این باعث کاهش استرس در گروه شما و محیط کارتان می‌شود.

اشتراک گذاري با دوستان :

Comments are closed.