رییس‌جمهور شیوۀ کار هیأت حقیقت‌یاب کندز را آموزنده خواند

گزارشگر:سه شنبه 5 عقرب 1394 - ۰۴ عقرب ۱۳۹۴

رییس جمهور غنی دیروز با هیأت حقیقت یاب کندز در ارگ دیدار کرد.
در این دیدار، هیأت حقیقت یاب کندز در خصوص فعالیت‌ها، منابع معلوماتی، با اعتبار بودن منابع، یافته‌ها و ساحاتی که آنان تحقیق نموده اند، به رییس جمهور معلومات دادند.
رییس جمهور غنی پس از استماع معلومات هیأت متذکره، گفت که شیوۀ کار و تحقیق هیأت حقیقت یاب کندز باید در آینده برای هیأت‌های بعدی یک mnandegar-3رهنمود و مثال خوب باشد.
رییس جمهور غنی از اعضای هیأت حقیقت یاب کندز خواست که در مورد حادثه کندز نطریات و پیشنهادات شان را به گونه آزاد مطرح نمایند. او گفت که
گزارش یافته‌های آنانرا با دقت کامل مطالعه خواهد کرد.
رییس جمهور کشور از هیات مذکور تقاضا نمود تا گزارش یافته‌های شان را در یکی از جلسات شورای امنیت ملی نیز ارایه نمایند.
رییس جمهور محمد اشرف غنی گفت که تمام حقایق در رابطه به حادثه کندز را حتی نا رسایی مسوولین هم در آن باشد، به منظور شفافیت و افزایش اعتماد مردم به نهادهای دولتی، در گزارش خود بگنجانند. او اضافه کرد که گزارش مذکور فرصت خوبی برای افزایش اعتماد مردم بالای نهادهای دولتی و درس خوبی برای مسوولین مربوطه خواهد بود.

اشتراک گذاري با دوستان :

Comments are closed.