ورزش کاکه‌گی و جوان‌مردی‌ست نه مزاحمت به دیگران

گزارشگر:شنبه 24 دلو 1394 - ۲۳ دلو ۱۳۹۴

mandegar-3ماندگار: اندکی در مورد شیرجان احمدی بگوید؟
• شیرجان احمدی معاون فنی فدراسیون پهلوانی، ترینر تیم ملی و مربی یکی از کلپ‌های شخصی است.
ماندگار: از چه زمانی رو به پهلوانی آوردید؟
• از سال ۱۳۶۰ رو به این ورزش آوردم و در سال ۱۳۶۴ عضویت تیم ملی پهلوانی را کسپ کردم. تا سال ۱۳۸۲ دو مسابقات مختلی را پی هم انجام داده‌ام.
ماندگار: از دست‌آوردهای‌تان بگویید، چقدر دست‌آورد دارید؟
• بیش از چهل سفر جارجی در بخش‌های ورزشی و مسابقه‌یی داشته‌ام. در سال ۱۳۶۷ در مسابقات جرمنی اشتراک کردم که در این کشور مدال طلا را در نصیب شدم. در مسابقات کشور ایران یک دیپلوم به دست‌آوردم و همچنان در مسابقات تاجکستان به مدال برنز دست یافتم. بهترین مسابقۀ آسیایی من در کشور جاپان بوده که در سال ۱۹۹۸ مدال طلا را نیز مسپ کردم. بیست مدال طلا را از مسابقات داخل کشور نیز در جمع دست‌آوردهای خود دارم.
ماندگار: پهلوانی چگونه ورزشی است؟
• پهلوانی از ورزش‌های بسیار قدیمی و با تاریخ طولانی در کشور ما بوده است. در گذشته‌ها ورزش‌کاران ما این ورزش را روی گِل و با روغن زدن در بدن‌شان انجام می‌دادند. در سال ۱۳۴۲ استاد شهید ابراهیم و استاد بلخی در مسابقات بین‌المللی که در کشور جاپان برگزار شده بود اشتراک کردند، در آن‌جا با وسایل جدید آشنا شدند و بعد از آن، دوشک پهلوانی را در افغانستان رایج وارد کردند و تا به حال روی این دوشک‌ها ورزش‌کاران این رشته به ورزشی می‌پردازند، امروزه فدراسیون پهلوانی افغانستان نسبت به سال‌های قبل معیاری شده و مطابق به قوانین و مقررات بین‌المللی این ورزش را به پیش می‌برند.
ماندگار: چالش‌های فراراه ورزش‌کاران پهلوانی چیست؟
• چالش بزرگ برای تمام ورزش‌کاران افغانستان، نبود امنیت و کار و مشغله است، بسیار از این ورزش‌کاران به دلیل نبود امنیت و بیکاری از کشور خارج شده به کشورهای اروپایی مهاجرت کردند. ما در رشتۀ پهلوانی جوانانی را در تیم ملی داشتیم که همه ساله دست‌آوردهای رنگینی برای جامهۀ ورزشی افغانستان کسپ کرده بودند، ولی امروزه بسیاری از آن‌ها راه مهاجرن پیش کرفته‌اند.
ماندگار: از دید شما ورزشکار خوب به چگونه شخصی گفته می‌شود؟
• از دید من ورزشکار خوب کسی است که تشنۀ خدمت‌گذاری، صلح و پایداری در کشور باشد، همچنان دارای حوصلۀ ‌فراوان، بردباری، احترام به مردم و احساس مسوولیت در مقابل کشور و جامعه نیز داشته باشد.
ماندگار: عدۀ ورزش را وسیله برای برهم زدن آرامش جامعه و جنگ و مزاحمت تلقی می‌کنند، باور شما چیست؟
• پهلوانی یعنی ورزش جوان‌مردی و کاکه‌گی. کاکه‌گی یعنی احترام و خدمت به مردم و از حق مظلوم دفاع کردن نه مشکل خلق کردن و قوت و قدرت خود را نشان دادن و به آن‌ها مزاحمت کردن، نباید از ورزش که استفادۀ سوء صورت گیرد.
ماندگار: پیام‌تان به جوانان چیست؟
• از جوانان می‌خواهم همان‌گونه که در بالا ذکر کردم، اگر می‌خواهند کاکه و خدمت‌گذار مردم باشند، باید ورزش کنند و تن سالم داشته باشند. قسمی که همه می‌دانیم، بیکاری و نبود امنیت و مشکلات دیگر همه دست به دست هم داده تشویشات روحی را برای جوانان ما به وجود آورده است، یکی از راه‌های بسیار خوب و مفیدِ زدودن تشویشات روحی ورزش است به آن رو بیاورند و از این مشکل کشنده خودشان را رهایی بخشند.

اشتراک گذاري با دوستان :

Comments are closed.