مربی تیم ملی جودو: کسانی که از ورزش سوء استفاده می‌کنند، مردم‌آزار اند

گزارشگر:ننگیالی عثمانی/ یک شنبه 16 حوت 1394 - ۱۵ حوت ۱۳۹۴

mandegar-3در ابتدا خود را به خواننده‌گان روزنامۀ ماندگار معرفی کنید؟
• محمد توفیق بخشی هستم، مربی تیم ملی جودو قهرمان صد کیلو گرام در وزن ۱۰۰ کیلوگرام قهرمان وزن خود هستم قبلاً در رشتۀ مشت‌زنی و تکواندو ورزش می‌کردم.

چه انگیزۀ سبب شد تا به ورزش جدورو بیاورید؟
• جدو در اصل یک سبک پرتاپی از نوع هنرهای رزمی و یک ورزش ذهنی و فکری است،یکی از ویژه‌گی‌های اصلی این رشته استفاده از نیروی حریف علیه حریف است. این رشته از ورزش‌های نظامی نیز می‌باشد به دلیل ویژه‌گی‌های که در بالا ذکر کردم روبه این ورزش آوردم.

در مورد دست آوردهای‌تان بگوید؟
• در سال ۲۰۰۲ عضویت تیم ملی جدو را کسپ کردم و در وزن ۱۰۰ کیلو گرام به مقام اول دست یافتم، ۱۶ مدال مختلف از مسابقات داخل کشور شامل دست آوردهایم می‌باشد و همچنان ۱۲ مدال خارجی نیز به کشور کسپ کرده‌ام. در مسابقات المپیک نظامی در بیرون از کشور ودر مسابقات جنوب آسیا حُکم قهرمانی دارم. چهارده سال می‌شود که در وزن خود در کشور قهرمان هستم. در مسابقات «save Game» کشور هندوستان که با چالش‌های بسیاری هم روبه‌رو بودیم، در مقام سوم مدال برنز را به دست آوردم.

شما از چالش‌های مسابقات «save Game» یاد کردید می‌شود بگوید این چالش‌ها چه بودند؟
• در این مسابقات ده نفر انتخاب شده بودیم،به دلیل مشکلات کمیتۀ ملی المپیک کشور سه تن از ورزش‌کاران ما از مسابقات بازماندند که شامل دو مربی و یک رفری می‌شدند، ورزش‌کاران جدو حتا لباس منظم برای اشتراک در مسابقات نداشتند، لباس‌های را هم که در این مسابقات بر تن کرده بودیم، از سوی یک تن از تاجران کشور برای‌مان فراهم شده بود. دو ماه آماده‌گی برای این مسابقات را از مصارف شخصی خود پرداخت کردیم و هیچ نوع همکاری از سوی کمیتۀ المپیک و فدراسیون جدو برای ما نشد.

از دید شما به کسانی که از ورزش به ویژه رشتۀ جدو استفادۀ سوء می‌کند چه نوع ورزش‌کاری گفته می‌شود؟
• ورزش ضامن سلامتی است،ورزش جدو تنها روی دوشک مسابقه است،تمام حرکات ما روی دوشک انجام می‌شود نه در کوچه و بازار بالای مردم عام، ورزش‌کار اعم از جدو کار مشت‌زن و…، ورزش را برای سلامتی و صحت‌مندی انجام می‌دهند نه برای آزار و اذیت مردم به کسانی که از ورزش استفادۀ سوء می‌کنند ورزشکار نه بلکه، مردم آزاد می‌گویند.

پیام‌تان برای جوانان چیست؟
• نقش جوانان در ساختن جامعه بسیار مهم و حیاتی است،آن‌ها مسوولین فرادای جامعه محسوب می‌شوند،باید ورزش کنند و برای کشور افتخارات رنگین را کسپ کنند. هیچ جامعه و مردمی حاضر نیست تا مسوولیت خود را به کسانی واگذار کند که حداقل از توان فزیکی بالای برخوردار نباشد پس باشد ورزش کنند تا بالای‌شان اعتماد و مسوولیت برای‌شان سپرده شود.

اشتراک گذاري با دوستان :

Comments are closed.