امروز هیات اداری مجلس برگزیده می‌شود انعامی دبیر انتخاب شد

گزارشگر:سه شنبه 18 حوت 1394 - ۱۷ حوت ۱۳۹۴

نماینده‌گان مجلس در دور اول انتخابات هیإت اداری، توانستند دبیر خویش را برگزیند و باقی هیچ کدام از نامزدان معاون اول، معاون دوم، و نایب دبیر نتوانستند آرای لازم را برای عضویت در هیإت اداری کسب کنند.
در انتخابات روز دوشنبه مجلس نماینده‌گان، عبدالروف انعامی با کسب ۱۱۷ رای تایید، به عنوان دبیر مجلس انتخاب شد.
mandegar-3آقای انعامی سال گذشته نیز در این پست انتخاب شده بود.
در برابر آقای انعامی، فریده حمیدی قرار داشت که با کسب ۸۵ رای تایید نتوانست آرای لازم را برای احراز این پست به دست آورد.
در معاونیت اول نیز ظاهر قدیر، میرویس یاسینی، عبدالقادر زازی و عبدالحفیظ منصور نامزد بودند که هیچ کدام نتوانستند در دور اول این پست را از آن خود کنند.
بر اساس اصول وظایف داخلی مجلس، نامزدانی که در دور اول نتوانند آرای لازم را برای کسب عضویت در هیات اداری به دست بیاورند، دور دوم انتخابات میان دو شخصی که بیشترین آرا را دارند، برگزار می‌شود.
دور دوم انتخابات معاونیت اول میان ظاهر قدیر که در دور اول ۸۶ رای تایید داشت و میرویس یاسینی که در دور اول ۵۱ رای تایید داشت برگزار خواهد شد.
در معاونیت دوم نیز عبدالرحمان رحمانی، عبدالقیوم سجادی و محمد نذیر احمدزی نامزد بودند، ولی هیچ کدام برنده نشدند.
در دور دوم انتخابات هیات اداری برای معاونیت دوم، عبدالقیوم سجادی که در دور اول ۶۹ رای داشت و محمد نذیر احمدزی که در دور اول ۸۵ رای تایید داشت، برگزار خواهد شد.
برای پست نایب منشی نیز عرفان الله عرفان، ربابه پروانی و وژمه صافی با هم رقابت کردند که هیچ کدام برنده نشدند.
عرفان الله عرفان ۱۰۵ رای تایید، ربابه پروانی ۴۰ رای تایید و وژمه صافی نیز ۳۶ رای تایید داشتند.
بنابراین، دور دوم انتخابات میان عرفان الله عرفان و ربابه پروانی برگزار خواهد شد.
آرای استفاده شده در انتخابات دیروز هیات اداری مجلس ۲۲۰ رای بود و هر نامزد برای کسب عضویت در هیات اداری به ۱۱۱ رای نیاز داشت.
قرار است دور دوم انتخابات میان نامزدان معاونیت اول، دوم و نایب منشی مجلس امروز برگزار شود.

اشتراک گذاري با دوستان :

Comments are closed.