یک عضو پیشین مجلس: رییس جمهور نهادهای امنیتی را به گروگان گرفته است

گزارشگر:ابوبکر مجاهد / شنبه 18 ثور 1395 - ۱۷ ثور ۱۳۹۵

رهبران حکومت وحدت ملی باید وحدت ملی را در تمام نهادهای دولتی پیاده کرده از شعار دادن و خودستایی بیرون شوند.
برخی از نماینده‌گان پیشین مجلس با بیان این مطلب می‌گویند که یکی از ناکامی‌ها و نارسایی‌های دولت وحدت ملی، نیافتن راه حل به مشکلات درونی‌اش است، چند فردی همه کاره؛ امور را به‌دست گرفته و رهبران حکومت وحدت ملی فکر می‌کنند که اگر این چهره‌ها در دورشان باشد، امنیت، mandegar-3قدرت و ثبات دارند اگر نباشد، ندارند.
آنان می‌افزایند که دولت وحدت ملی تنها در شعار باقی ‌مانده گویا در دورۀ کمپاین انتخاباتی قرار دارند که همه روزه شعار می‌دهند و خودستایی می‌کنند .این در حالی است که روز گذشته رییس جمهور اشرف غنی سرپرست‌های جدید وزارت دفاع ملی و ریاست عمومی امنیت ملی را تعیین کرد.
آقای غنی طی احکامی دگر جنرال عبدالله حبیبی رییس ارکان ستر درستیز وزارت دفاع ملی را به عنوان سرپرست وزارت دفاع ملی و محمد معصوم ستانکزی را به عنوان مشاور رییس جمهور و سرپرست ریاست عمومی امنیت ملی تعیین کرد.
این کار واکنش‌های تندی را در رسانه‌های اجتماعی به دنبال داشت، برخی از کابران شبکه‌های اجتماعی در واکنش به این کار رییس جمهور نوشته اند که در افغانستان قطع‌الرجال نیست و باید رییس جمهور افراد با استعداد را در پُست‌های امنیتی کشور قرار دهد.
کاربران هم‌چنان، از رییس جمهور خواسته‌اند که باید به وحدت ملی و ملی‌گرایی توجه‌ کند و از انحصارگرایی قدرت بپرهیزد.
این درحالی‌ است که از دو سال به این‌طرف برخی نهادهای امنیتی از طرف سرپرستان اداره می‌شوند. سال گذشته هم‌چنان، معصوم استانکزی نامزد وزیر وزارت دفاع ملی از سوی مجلس نماینده‌گان نتوانست کرسی وزارت دفاع را بدست بیاورد.
در این حال، بکتاش سیاوش عضو پیشین مجلس نماینده‌گان در مصاحبه با روزنامۀ مانگار گفت: رفتار رهبران دولت وحدت ملی در قبال نهادهای امنیتی تبعیض آمیز است و این نهادها را به گروگان گرفته اند.
آقای سیاوش افزود: یکی از نهادهای مهم امنیتی، وزارت دفاع ملی که نزدیک به دوسال است که از طرف سرپرست اداره می‌شود و هدف هم این است که افراد مشخص در این پُست قرار بگیرد.
به گفتۀ او، یکی از ناکامی‌ها و نارسایی‌های دولت وحدت ملی رسیده‌گی نکردن و نیافتن راه حل به مشکلات درونی است، رهبران این دولت به دنبال چند تن از آدم‌های خاصی اند و فکر می‌کنند با بودن این‌ها قدرت، امنیت و ثبات است، اگر نباشند قدرت، امنیت و… نخواهد بود.
به باور آقای بکتاش افرادی که در حال حاضر رهبران مردم اند و در رأس نظام قرار دارند، تلاش کنند که کاسه صبر مردم را سر ریز نسازند تا مردم در مقابل‌شان قرار نگیرید.
او گفت: در حال حاضر مردم باور دارند که یک نظام وجود دارد و اگر مردم به این فکر شوند که چندتن از آدم‌ها تمام امور را به گروگان گرفت اند، در آن صورت مردم و در برابر این نظام اقدام خواهد کرد.
این نماینده پیشین مجلس خاطر نشان کرد: نفس سرپرستی با نوع دیده‌گاه دولت نسبت به مسأله کلان ملی فرق دارد، وقتی دیده‌گا یک حکومت به اندازه ضعیف است و خلاصه شده در محور چند فرد که باید این‌ افراد (وزیر دفاع، رییس امنیت) و خلاصه همه کاره باشند. در حقیقت این نگاهی بسیار وحشت‌ناک رییس دولت وحدت ملی به نهادهای امنیتی است.
او تصریح کرد: این نشان دهندۀ آن است که رهبران حکومت وحدت ملی بالای مردم بی‌باوراند و نمی‌خواهند که قدرت به شکل مساویانه تقسیم شود و افراد با استعداد در قدرت سهیم شوند.
آقای بکتاش پیشنهاد کرد که حکومت باید از جبنه‌های قومی و سمتی فراه برود و از شعارهای که این دولت را در خود ستایی غرق کرده است بیرون شود، ما دولت وحدت ملی را در تمام نهادها ملی می‌خواهیم، با گفتن وحدت ملی، وحدت به‌وجود نمی‌آید؛ باید وحدت ملی در نهادهای امنیتی دیده شود.
آقای بکتاش بابیان این‌که رهبران دولت وحدت ملی باید از شعار دادن بیرون شوند، می‌گوید: دیگر در دورۀ کمپاین انتخاباتی نیست، وعده دادن گلو پاره کردن کارهای دورۀ کمپان‌های انتخاباتی است نه دولت داری به تمام معنا. دولت وحدت ملی که عمرش در حالت پایانی است و “به زور جان کری وزیر خارجه امریکا” ادامه می‌یابد، رهبران و سیاسیون باید بدانند که بدون وحدت ملی واقیعی نمی‌توان این دولت را به سر منزل مقصود رساند.

اشتراک گذاري با دوستان :

Comments are closed.