موفقیت‌تان را جشن بگیرید

گزارشگر:چهارشنبه 27 اسد 1395 - ۲۶ اسد ۱۳۹۵

mandegar-3تمرکز بر راه‌های رسیدن به موفقیت، امتیازاتِ فراوانی را برای ما در پی خواهد داشت. این تمرکز، انرژی مثبت‌تان را افزایش داده و شما را برای مقابله با چالشی جدید، آماده و مهیا می‌سازد. شما در این ارتباط، با توان‌مندی‌های منحصر به فردِ خود و همکاری و مشارکتِ هرچه بیشتر آشنا خواهید شد.
توجه داشته باشید تجربیاتی که در این ارتباط کسب کرده‌اید، شما را در تداوم هوشمندانۀ انجام هرچه بیشتر و بهترِ کارهای خود یاری می‌دهد. در همین حین که به موفقیت می‌اندیشید، جنبه‌های مختلفِ زنده‌گی‌تان را نیز تجزیه و تحلیل کنید.
ارتباطات‌تان را بررسی نمایید. چه جنبه‌هایی را در درونِ خود رشد و گسترش داده‌اید؟ چه ارتباطاتِ دوستانه‌یی داشته‌اید؟ کدام ارتباط بیشترین لذت را برای شما در پی داشت؟ در لحظات سخت و دشوارِ زنده‌گی، چه‌گونه از علاقه‌مندی‌های خود دفاع و حمایت کردید؟ چه برداشت و شناختی از خصیصه‌های منحصر به فردِ دیگران دارید؟
زنده‌گی معنوی‌تان را بررسی کنید. سال گذشته چه‌قدر و چه‌طور از لحاظ معنوی رشد پیدا کردید؟ به چه وجوه و جنبه‌هایی دست یافتید؟ از چه طریق با توان‌مندی‌های روزافزونِ خود ارتباط برقرار کردید؟ چه تمرینات معنوی‌یی در سال گذشته صورت دادید؟ چه‌قدر در کشف حقایق پشت پردۀ معنوی خود موفق عمل کردید؟
به زنده‌گی مادی خود بپردازید. امسال چه گام‌هایی در جهت ایجاد یک امنیت مالی و اقتصادی در زنده‌گی برداشتید؟ برای رسیدن به استقلال مالی‌تان، به چه موفقیت‌هایی نایل ‌شدید؟ چه‌گونه و به چه طریق، پول‌تان را صرفه‌جویی، سرمایه‌گذاری و یا مصرف کردید؟ امسال در مورد ارتباط با مسایل مالی به چه نتایجی رسیدید؟
شرایط فیزیکی، اجتماع و اطرافیان را کنترل کنید. امسال در شرایط جسمیِ خود چه بهبودهایی پدید آوردید؟ آیا احساس آرامش خانه‌گی بیشتری داشتید؟ برای ارتباطات مناسب‌ترتان در اجتماع چه کردید؟ چه نکته‌های تازه‌یی در مورد ارتباط با جامعه و محیط اطراف‌تان آموختید؟
وضع سلامتی‌تان را بررسی کنید. چه گام‌هایی برای سلامتی هرچه بیشترِ خود در سال جاری برداشتید؟ چه عادات بهداشتی جدیدی به کار گرفتید؟ توانستید چه کمک‌هایی برای افزایش عادات بهداشتیِ بیشتر در سال جاری به خود کنید؟ آیا استرس‌ها و فشارهای‌تان را به‌درستی کنترل و مدیریت کردید؟ تفریح و سرگرمی‌تان را چک کنید. در سال جاری، چه فعالیت‌هایی بیشترین لذت را برای شما در پی داشت؟ چه مهارت‌های تازه‌یی حاصل کردید؟ آیا ساختار زنده‌گی‌تان به گونه‌یی بوده که زمان کافی برای استراحت و تفریح داشته باشید؟ چه درس‌هایی از نقطه‌نظرِ سرگرمی آموختید؟
شرایط کارتان را بررسی کنید. چه موفقیت‌هایی در سال گذشته حاصل کردید؟ چه‌گونه خودتان را در ارتباط با کارتان به چالش کشیدید؟ چه مهارت‌های جدیدی کسب کردید؟ چه‌گونه ارزش‌های‌تان را در راستا و در حین کارتان بروز دادید؟
حال که موفقیت‌تان را در تمامی جنبه‌های زنده‌گی بررسی کردید، روی این نکته تمرکز و فکر کنید که در مورد شرایط زنده‌گی‌تان چه آموخته‌اید. ببینید که چه‌طور می‌توان این درس‌ها را در آینده به کار بست. شاید جنبه‌هایی در زنده‌گی‌تان وجود داشته باشد که کمتر روی آن‌ها تمرکز کرده‌اید. شاید بخواهید در آینده تمرکز بیشتری روی این حوزه‌ها داشته باشید. حال با این تفاسیر، آیا دوست دارید در زنده‌گی موفق‌تر باشید و زمانِ بیشتری را برای رسیدن به آن داشته باشید؟
توصیه می‌کنم استراتژی موثر و شخصی‌تان را برای نیل به موفقیت در زنده‌گی توسعه و گسترش دهید.
منبع: مجلۀ موفقیت

اشتراک گذاري با دوستان :

Comments are closed.