رنـج ورزش از نـهادهای مـوازی

گزارشگر:سه شنبه 16 سنبله 1395 - ۱۵ سنبله ۱۳۹۵

mandegar-3عبدالله عبدالله، رییس اجرایی حکومت وحدت ملی با ورزشکارانی که در مسابقات یورو ۲۰۱۶ و مسابقات قهرمانی جنوب آسیا شرکت کرده بودند، در قصر سپدار دیدار کرد.
هم‌چنان کیمیا یوسفی و عبدالوهاب ظاهر نماینده‌گان افغانستان در رشتۀ دوش صد متر (اتلتیک) نیز از دور رقابت‌ها حذف شدند.
ریاست اجرایی با انتشار خبرنامه‌یی گفته است که آقای عبدالله در دیدار امروزی از این ورزشکاران استقبال کرده و به آنان وعده‌یی هر نوع همکاری و حمایت از ورزشکاران کشور را داده است.
این درحالی است که افغانستان در جنوب آسیا در تمام بخش‌های ورزشی مدعی اصلی قهرمانی است، اما سه ورزشکار کشور که بدون سهمیۀ المیپک و با سه کارت افتخاری در مسابقات المپیک ریو ۲۰۱۶ برازیل شرکت کردند، بدون دست آورد به کشور بازگشتند.
در مسابقات ریو، توفیق بخشی جودوکار افغانستان در اولین دیدار خود و تنها در ۹ ثانیه برابر حریفی از پرتگال ضربۀ فنی شد و از دور رقابت‌ها کنار رفت.
هم‌چنان کیمیا یوسفی و عبدالوهاب ظاهر نماینده‌گان افغانستان در رشتۀ دوش صد متر (اتلتیک) نیز از دور رقابت‌ها حذف شدند.
در همین حال، ظاهر اغبر، رییس کمیتۀ ملی المپیک در این دیدار از حکومت وحدت ملی خواسته است تا اداره‌های موازی در کمیتۀ ملی المپیک را از مسیر این کمیته بردارد.
آقای اغبر گفته است: بودجۀ ۲ میلیون دالری کمیتۀ ملی المپیک بیشتر در اداره‌های موازی مصرف می‌شود که معاش یک ماه ساختمان آن‌ها به ۱۰ هزار دالر می‌رسد.
به‌گفته او: اما ورزشکاران کشور با هزینه‌یی شخصی ورزش می‌کنند و با کشور‌های قدرت‌مند که بودجه‌یی بسیار بالای برای ورزش‌شان اختصاص می‌دهند، رقابت می‌کنند.
رییس کمتۀ ملی المپیک گفته است، ورزشکاران کشور با دستان خالی پیام مردم افغانستان را به مردم جهان رساندند و توانسته‌اند دستاورد‌های بزرگ را در جنوب آسیا کسب کنند.
این درحالی است که اکنون دو اداره زیر نام کمیتۀ ملی المپیک، یکی تحت ریاست ظاهر اغیر به حمایت عبدالله عبدالله و دیگری تحت ریاست فهیم هاشمی به حمایت رییس جمهور غنی فعالیت در کشور می‌کنند.
بر علاوه ادارات موازی، فساد اداری و تعصب نیز در اداره‌های ورزش کشور بی‌داد می‌کند.
گفته شده که بودجۀ سالانه المپیک از سوی وزارت مالیه کشور به کمیتۀّ ملی المپیک شاخۀ فهیم هاشمی پرداخت می‌شود و بودجۀ اختصاصی المپیک آسیا را نیز شاخۀ اغبر به مصرف می‌رساند.
کارشناسان ورزش گفته‌اند که با ادامۀ چنین وضعیت، ورزش کشور پیشرفت نه، بل عقبگرد خواهد داشت.

اشتراک گذاري با دوستان :

Comments are closed.